Galeria FOTO-GEN

Kontakt

Galeria FOTO-GEN
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
pl. bpa Nankiera 8, 50-140 Wrocław

Telefon: 71 344 78 40

Faks: 71 344 78 40

E-mail: galeria.foto-gen@okis.pl

WWW: fotogen.okis.pl/

Właściciel: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu 
Dyrektor: Igor Wójcik 
Organizacja jednostki: Jednostka podrzędna 
Social media:  

Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego to największa na Dolnym Śląsku i zarazem jedna z największych i najstarszych tego typu instytucji w Polsce, dedykowana fotografii i sztuce fotomedialnej.

 

 

Galeria FOTO-GEN  mieści się w zabytkowym Domu Panien Trzebnickich, najstarszym budynku mieszkalnym Wrocławia z 1208 roku, który początkowo był rezydencją trzebnickich cysterek. Powierzchnia ekspozycyjna obejmuje trzy pomieszczenia: najstarsze – romańskie, gotyckie oraz część współczesną. Dużym atutem jest usytuowanie galerii w centrum miasta, w dukcie spacerowym Rynek – Ostrów Tumski. Jest to największa galeria na Dolnym Śląsku zajmująca się stricte fotografią. Jej działalność wpisuje się w tradycję funkcjonujących w tym miejscu od początku lat 70. galerii fotografii: Wrocławskiej Galerii Fotografii, a później Foto-Medium-Art, Dolnośląskiego Centrum Fotografii "Domek Romański" (do stycznia 2017 r.).

 

Zmiana nazwy miała na celu zaakcentować nowy program artystyczny galerii. Jak mówi dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Igor Wójcik: „FOTO-GEN odwołuje się do swoistego genotypu fotografii w sztuce współczesnej. Galeria będzie ukazywać tak fotografię, jak i sztukę z fotografii się wywodzącą, do niej się odwołującą, czy nią inspirowaną. Będziemy prezentować zjawiska i postawy już uznane, ale także zajmiemy się poszukiwaniami i eksperymentem. Program FOTO-GENU nie ma być ortodoksyjny, ale twórczy i progresywny”.

 

W ramach nowej formuły działalności przyjętej w 2017 roku, nad formułą artystyczną czuwa Rada Programowa. W jej skład wchodzą: Manfred Bator – generalny kurator wystaw Galerii FOTO-GEN OKiS (przewodniczący), Andrzej Saj – redaktor naczelny Pisma Artystycznego „Format”, Andrzej Rutyna – prezes Okręgu Dolnośląskiego ZPAF, Adam Sobota – kustosz Działu Fotografii w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. 

 

Galeria prezentuje zarówno fotografię w tradycyjnym ujciu, jak i realizacje wpisujące się w fotomedialny nurt sztuki, czego wyrazem są wystawy prac cenionych przedstawicieli głównych kierunków fotografii artystycznej oraz eksperymentu fotomedialnego. Eksponuje – zróżnicowane pod względem formalnym – interesujące prace młodych twórców, którzy wcześniej nie zaistnieli w przestrzeni wystawienniczej, jak i dokonania artystów, którzy na trwałe zapisali się na kartach historii sztuki fotografii. W strategii wystawienniczej Galerii FOTO-GEN jest uczestnictwo w przedsięwzięciach  artystycznych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

Obok podstawowej działalności  ekspozycyjnej, Galeria FOTO-GEN zajmuje się działalnością edukacyjno-promocyjną, organizując spotkania z fotografami, warsztaty, prezentacje książek fotograficznych.

 

Najważniejsi artyści, których wystawy odbyły się w galerii to: Grzegorz Przyborek, Stefan Wojnecki, Jan Berdyszak, Łódź Kaliska, Ryszard Horowitz, Edward Hartwig, Jan Bułhak, Jean Loup Sieff, Luis Gonzales Palma, Joseph Beuys, Stefan Arczyński, August Sander, Fritz Lang, Zeev Ramiel, Andrzej Dudziński, Tadeusz Rolke, Romualdas Požerskis, Jan Tarasin, Tomasz Gudzowaty, Maurizio Buscarino.

 

 

Godziny otwarcia:

wtorek–niedziela 10.00–18.00Ceny biletów:

Bilety:
normalny – 10 zł
ulgowy* – 5 zł
grupowy – 7 zł od osoby (grupa od 8 osób)
grupowy ulgowy* – 3,50 zł od osoby (grupa od 8 osób)
rodzinny – 15 zł ( 1 osoba dorosła +do pięciu dzieci)
oprowadzania grup (od 8 osób) z kuratorem galerii*:
— j. polski: 20 zł
— j. angielski: 30 zł

*Bilet ulgowy przysługuje: emerytom, rencistom, uczniom, studentom

Wstęp bezpłatny przysługuje: dzieciom do lat 7, studentom kierunków artystycznych i pokrewnych, dziennikarzom, osobom powyżej 70. roku życia, Zasłużonym Działaczom Kultury, Zasłużonym Kulturze Gloria Artis lub adekwatnie odznaczonym, pracownikom galerii i muzeów na podstawie legitymacji pracowniczych, przewodnikom miejskim w trakcie oprowadzania.

*Oprowadzania grup (od 8 osób) z kuratorem galerii odbywają się po uprzednim umówieniu telefonicznym.

We wtorki wstęp bezpłatny.

Kategorie działalności

  • Sztuki wizualne
  • Fotografia

Pracownie

Koła

Typy organizowanych imprez

  • Wystawy
  • Prelekcje, spotkania, wykłady

Lokalizacja