FAQ


Cel projektu

Stworzenie systemu zarządzania informacją o dolnośląskiej kulturze opartego o multimedialny portal informacyjny.


Główne założenia do wdrożenia w ramach projektu

 • usystematyzowanie informacji o wydarzeniach kulturalnych,
 • zbudowanie systemu gromadzenia informacji oraz jej opracowania,
 • stworzenie kalendarza informacji kulturalnych w regionie, umożliwiającego nienakładanie się terminów istotnych przedsięwzięć,
 • stworzenie mapy wydarzeń kulturalnych,
 • stworzenie bazy danych o wydarzeniach cyklicznych,
 • stworzenie bazy danych twórców kultury profesjonalnej i amatorskiej,
 • promocja wydarzeń lokalnych na poziomie regionu,
 • wsparcie dla początkujących twórców w przygotowaniu wydarzeń kulturalnych.

Ważne pytania - Jakie korzyści z tego przedsięwzięcia mieć będzie OKIS, a jakie domy i ośrodki kultury?

Po stronie ośrodków i domów kultury nie powstaną żadne dodatkowe koszty związane z projektowanym systemem; proponowane rozwiązania nie zwiększą pracochłonności przy wprowadzaniu informacji o wydarzeniach kulturalnych po stronie ośrodków terenowych.

OKIS, jako instytucja, ma szanse stać się łącznikiem między: elementami systemu przekazywania informacji (ośrodki, twórcy – media); elementami systemu decydowania o podziale środków (ośrodki, twórcy - Urząd Marszałkowski); jak i elementami systemu promocji Dolnego Śląska (strategie lokalne - strategie regionalne).


Ważne pytania - Czy DOKIS.PL będzie kolejną wyszukiwarką  wydarzeń?

Wyraźnie zaznaczmy, że nie tworzymy kolejnego portalu o wydarzeniach kulturalnych czy twórcach kultury – robią to już inne podmioty, z którymi będziemy współpracować, ale pod adresem dokis.pl będą znajdować także i takie informacje.


Wnioski z działalności OKiS we Wrocławiu - skąd się biorą nasze informacje o kulturze na Dolnym Śląsku

Wnioski z działalności DCIK i analiza pozostałych dostępnych źródeł informacji pozwalają na wskazanie kluczowych partnerów - najaktywniejszych placówek kultury, które koncentrują się nie tylko na swojej działalności, lecz posiadają dodatkowo zdolność do tworzenia sieci współpracy, które widzą swoją rolę jako animatora i promotora kultury.


Odbiorcy treści

 • lokalne i regionalne media,
 • portale tematyczne publikujące kalendarze wydarzeń, zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych,
 • instytucje zajmujące się promocją regionu,
 • osoby  fizyczne (mieszkańcy Dolnego Śląska i turyści)

Jaką formę prawno-organizacyjną ma DOKIS.PL?

Redakcja DOKIS.PL jest strukturą organizacyjną podległą OKiS we Wrocławiu, który jest wydawcą portalu. Ze wględu na przyjęte przez redakcję zadania powinna ona działać jako Agencja Publicystyczna - tzn. publikować nie tylko informacje z przeznaczeniem ich dla lokalnych mediów, lecz i tworzyć własne treści redakcyjne.


Wypełnianie karty partnera - grafika

Wstawienie logo -  logo partnera wyświetlane jest w karcie partnera, w jej prawym górnym rogu. Obrazek (jpg, gif, png) powinien być w miarę mały - wystarczająca jest szerokość 200 px (wysokość np. 248 px). 


Dodawanie wydarzeń do Facebooka

Integracja poprzez API z Facebookiem jest możliwa w obydwie strony: można zaciągać wydarzenia z Facebooka – mozna je też dodawać do Facebooka.

Przycisk dodowania wydarzeń z portalu do Facebooka znajduje się w pionowym polu zarządzania wydarzeniami oznaczona logo Facebooka, obok przycisku (ikony) Edytuj i przycisku (ikony) Usuń.

Przykład: Dodamy do Facebooka wydarzenie oznaczone numerem 146 – Koncert Gracjana Szymczaka, który odbędzie się w Obornikach Śląskich.

Po prawej stronie rekordów z nazwą wydarzenia znajduje się pole zarządzania wydarzeniami oznaczone logo Facebooka – litera F na niebieskim tle. Należy w nią kliknąć.
Jeżeli nie jesteśmy zalogowani - należy się zalogować do Facebooka (ogłosi to komunikat). Jeżeli jesteśmy już zalogowani do Facebooka – pojawi się komunikat u góry panelu zarządzania wydarzeniami o dodaniu wydarzenia do Facebooka.

Można teraz kliknąć w podany, podlinkowany numer wydarzenia (w naszym przykładzie numer:196297807224528) – zostaniemy przekierowani do karty wydarzenia na Facebooku.

 Teraz nalezy wydarzenie udostepnić klikając w odpowiedni przycisk (zaznaczony na rys powyżej kolorem żółtym).

Kolejny krok to potwierdzenie wyboru w wyskakującym okienku wydarzenia – w zaleznosci od opcji z której korzystamy na Facebooku do logowania będziemy mieli mozliwośc dodania wydarzenia jako elementu Fanpage'a lub jako wydarzenie naszego profilu użytkownika FB (rysunek poniżej).

Efekt końcowy to dodane wydarzenie do osi czasu.


Karta festiwalu - wizytówka

Szczególnym rodzajem wydarzeń są wydarzenia cykliczne. Obok kart wydarzeń - kolejnych edycji np. festiwali możemy stworzyć dla festiwali specjalną kartę-wizytówkę.
Podstawowe różnice między kartą wydarzenia – kolejną edycją festiwalu a kartą-wizytówką festiwalu polegają odmiennej funkcji obu kart oraz na ich wykorzystaniu na odmiennych zasadach.

Oba elementy łącza się ze sobą poprzez hipertekst – istnieje więc możliwość przejścia z karty wydarzenia cyklicznego do opisu wydarzenia cyklicznego. Istnieje również możliwość oglądnięcia informacji o ubiegłych edycjach w karcie-wizytówce.

Poniżej prezentujemy typowy układ karty-wizytówki imprezy cyklicznej:
1. Nazwa imprezy cyklicznej - format h3 (nagłówek 3)
2. Logo
3. Rodzaj wydarzenia – format bold
4. Data rozpoczęcia - format bold
5. Miejsce - format bold
6. Opis festiwalu - historia powstania, opis ewolucji formuły, najważniejsze gwiazdy festiwalu itp.
7. Organizator i jego siedziba – format bold. Informacja czy impreza jest organizowana przez samorząd województwa. 
8. Strona www – format bold
9. Informacja czy impreza jest odpłatna czy tez nie.

Festiwal Moniuszkowski 

Rodzaj wydarzenia: muzyczne
Data: sierpień
Miejsce: Kudowa Zdrój

W ciągu pięćdziesięciu lat w najpiękniejszych miejscach Kudowy w Teatrze Zdrojowym, Teatrze pod Blachą, Sali Koncertowej w Pijalni Wód Mineralnych, Parku Zdrojowym, a także w kościołach okolicznych miejscowości wystąpiło kilka tysięcy śpiewaków i muzyków, znane zespoły operowe, orkiestry symfoniczne i kameralne, gwiazdy scen operowych i teatralnych z Polski, Czech, Danii, Litwy, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Niemiec, Norwegii, Włoch, USA, Japonii, Kuby i Meksyku. Od lat z wielkim entuzjazmem przyjmowany jest Korowód Moniuszkowski.  Artyści, władze i mieszkańcy  w polskich strojach szlacheckich przechodzą ulicami Kudowy- Zdroju,  zapraszając do wspólnego tańca publiczność Festiwalu, by w ten sposób uczcić święto Stanisława Moniuszki, ojca polskiej opery narodowej. Organizowany przez Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne Festiwal w ciągu pięćdziesięciu lat działalności stał się jednym z najważniejszych polskich wydarzeń muzycznych, prezentując twórczość ojca polskiej opery narodowej – Stanisława Moniuszki. 
  
Organizator: 
Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne 
ul. Zdrojowa 24 
57-350 Kudowa Zdrój

Strona: www.festiwalmoniuszkowski.pl


Geolokalizacja instytucji na mapach – mapa google

Właściwe zlokalizowanie instytucji (Partnera) na mapie google moze stanowić element identyfikacji przestrzennej instytycji jak i promocji. Umieszczenie opisu wraz z zdjęciem stwarza możliwość wyszukania instytucji w popularnych programach nawigacyjnych dla kierowców, rowerzystów a nawet pieszych ułatwiając dotarcie do wybranego miejsca. Dodanie zdjęcia instytucji do map pozwala na umieszczenie zdjęcia w wynikach wyszukiwania.

Wpisz w przeglądarkę adres https://maps.google.pl

Kliknij hiperłacze zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku.

Pojawi się pole do logowania.

Dalsze czynności rejestracyjne wymagają posiadania konta w poczcie Gmail.

Dodajmy, że poza ułatwieniem w lokalizacji instytucji istnieje możliwośc stworzenia wirtualnej wycieczki 360 stopni (Street View).


Teczka dla prasy

Właściwa identyfikacja wizualna wydarzenia artystycznego, szczególnie cyklicznego wymaga właściwej współpracy z mediami. Narzędziem które do tego służy jest teczka dla prasy.

Zazwyczaj informacje dla mediów (prasy znajdują się w katalogu oznaczonym
Prasa/Media , który może składać się z podkatalogów Akredytacje, Press Pack, Partnerzy
Prasa
- Akredytacje,
- Press Pack,
- Partnerzy.
1. Akredytacje określają (w sposób możliwie przystępny) zasady przyznawania prawa dla dziennikarzy do relacjonowania przebiegu wydarzenia.
Przykładowa zawartość strony:
Akredytacje
Zasady przyznawania akredytacji prasowych na festiwal Castle Party 2013:
1. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o akredytację jest wypełnienie formularza akredytacyjnego.
2. Termin składania wniosków o akredytację mija 30 czerwca 2013.
3. Akredytacja jest bezpłatna.
4. Akredytacja dziennikarska upoważnia do wstępu na teren festiwalu oraz do klubów festiwalowych.
5. Akredytacja foto upoważnia do wstępu na teren festiwalu oraz do klubów festiwalowych, a także do fosy pod sceną na dziedzińcu głównym zamku.
6. Danemu medium standardowo przyznajemy jedną akredytację. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przyznanie dwóch akredytacji (zwykła + foto) - uzasadnienie, które będzie podstawą do decyzji, prosimy wpisać w polu "Uwagi dodatkowe" w formularzu akredytacyjnym
7. Liczba akredytacji jest ograniczona. O przyznaniu akredytacji poinformujemy drogą mailową najpóźniej do dnia 7 lipca 2013. Zastrzegamy sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny. Z uwagi na duże zainteresowanie mediów prosimy o rzetelne i możliwie dokładne wypełnienie formularza.
8. Akredytacje będzie można odebrać w biurze festiwalu począwszy od pierwszego dnia festiwalu, tj. 11 lipca 2013.
9. Wszystkie zasady dotyczące rejestracji imprez festiwalowych za pomocą narzędzi audiowizualnych oraz fotograficznych zostaną przekazane akredytowanym przedstawicielom mediów oraz fotoreporterom najpóźniej w dniu danego koncertu lub wydarzenia.
10. Jakiekolwiek naruszenia tych zasad lub próby odstąpienia akredytacji osobom postronnym grożą cofnięciem akredytacji w trybie natychmiastowym.
2. Press Pack (teczka prasowa)
Powinna zawierać
oficjalne logo imprezy/wydarzenia . Logo powinno być przygotowane w formacie
- umożliwiającym obróbkę poligraficzną (idealnym rozwiązaniem są pliki grafiki wektorowej w innym przypadku wystarcza pliki z grafika stratną JPG lub bezstratną PNG, GIF, TIFF.
- bez oznaczenia edycji – jeżeli jest to logo dla imprezy masowej
- z oznaczeniem edycji – jeżeli jest to logo dla kolejnego wydarzenia.
Rozmiar - nie należy przesadzac z wielkością plików i rozdzielczością – bowiem w przypadku niektórych serwerów plik taki zostanie odrzucony.
Rozmiar szerokość 300 dpi i proporcjonalna wysokość są minimum.
Zdjęcia, materiały wideo które można użyć do publikacji prasowych .
Oficjalny press pack - zdjęcia przedstawiające festiwal do publikacji w mediach - ściągnij
Press Pack ze zdjęciami powinien być spakowany programem do kompresji plików, co znacząco ułatwia ich pobranie.
copyright notice.txt – informacja o autorze zdjęć
przykładowo „Each photo must be signed by text "Marcin Pflanz" or "Marcin Pflanz (www.marcinpflanz.com)".”
zdjęcia/ materiały wideo – jeżeli zdjęcia służa do budowy galerii fotografii z pewnością wystarczy format JPG istotne jest aby zdjęcia miały identyczne wymiary.1200x800 px (pieli)
(sciąga z rozmiarami)

Partnerzy - uzuepłnieniem materiałow o wydarzeniu są informacje o partnerach, współorganizatorach czy tylko partnerach medialnych
Przykładowy zestaw informacji:

AlterNation Music Magazine
Magazyn o muzyce z kręgów dark independent.
Www: http://alternation.pl

Inny przykład organizacji teczki dla mediów:
Kontakt z mediami:
Bogna Komorowska-Jędrzejewska
GSM: 601 858 198
e-mail: bogna.komorowska@zazamedia.pl
Materiały dla mediów do pobrania
De Mono – teledysk „Spiekota” – nota prasowa – maj 2012 – spakowane do formatu zip
De Mono – premiera płyty „Spiekota” – nota prasowa – maj 2012 – spakowane do formatu zip
De Mono – nota prasowa – wrzesień 2011 – spakowane do formatu zip
De Mono – pakiet foto – spakowane do formatu zip
De Mono singiel – notka prasowa – spakowane do formatu zip
https://www.traditionrolex.com/30