Dla instytucji

Partnerzy systemu

Partnerem systemu może zostać każda jednostka organizacyjna, która na terenie Dolnego Śląska prowadzi regularną działalność w dziedzinie kultury i sztuki. Partner systemu - po podpisaniu porozumienia o współpracy - staje się współredaktorem treści umieszczanych w domenie DOKiS.pl.

Zadaniem Partnera jest nie tylko dostarczenie do systemu własnych informacji, lecz objęcie swoją uwagą wszystkich wydarzeń artystycznych i kulturalnych w obszarze działania danej jednostki. Partner ma wyłączne prawo do dodawania wydarzeń lokalnych rangi Zwykłe i  rangi Wyróżnione. Obok wymienionych powyżej wydarzeń rangi Zwykłe i rangi Wyróżnione, Partnerzy systemu mogą zaproponować wydarzenia rangi Specjalne. Wydarzenie w taki sposób ocenione przez Partnera stanowi propozycję objęcia wydarzenia opieką redakcyjną, która polega na uzupełnieniu informacji o wydarzeniu materiałami własnymi redakcji tj. zapowiedziami video, reportażem video, fotorelacją a przede wszystkim możliwością umieszczenia wydarzenia w głównym slajderze portalu.

Oferta dla portali internetowych, wyszukiwarek wydarzeń kulturalnych itp.

Z informacji gromadzonych przez DOKIS.PL może skorzystać każdy podmiot gospodarczy i publiczny po wcześniejszym zaakceptowaniu warunków licencji.

Zadaniem portalu DOKIS.PL jest nie tylko zebranie informacji z wielu źródeł i uzupełnienie ich materiałami redakcyjnymi, lecz także udostępnienie  tych informacji podmiotom wyspecjalizowanym w tworzeniu treści (media), dostarczaniu algorytmów wyszukiwania imprez (portale internetowe), integrujących bazy danych (NCK - Mapa Kultury, DOT - promocja tras turystycznych, Urząd Marszałkowski - portal regionalny). W tym celu wykorzystano mechanizm API, umożliwiający automatyczne pobranie odfiltrowanych treści. 

 

Stan obecny

Aktualnie współpracujemy z ponad 115 partnerami, instytucjami kultury oraz organizacjami o profilu kulturalnym w zakresie dostarczania i dystrybucji informacji. 

https://www.traditionrolex.com/30