ODA Firlej - BMK 2019-202 - Dolny Śląsk - podsumowanie działań

Reportaże

Siódmego listopada w ODA Firlej odbyło się Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej. Wydarzenie stało podsumowaniem tegorocznych działań w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk. Oprócz tego odbyła się dyskusja na temat roli edukacji kulturowej w regionie i poznania inspirujących przykładów jej wspierania w innych województwach.

Inne w tych kategoriach: