Michał Szlaga - Fotografowałem polskiego króla-BWA we Wrocławiu

Reportaże

Wystawa podsumowuje blisko dwie dekady fotograficznej pracy artysty, zbudowana została wokół dwóch osi:historii kultury materialnej, politycznej, społecznej oraz historii ludzi. Pierwszą obserwujemy w perspektywie raczej długiego niż krótkiego trwania. Druga zaś to bliskie i pozbawione oceny spojrzenie fotografa. Kiedy Michał Szlaga podchodzi do swoich bohaterów – mówi kuratorka Anna Mituś – portretuje ludzi, którzy żyją w swojej opowieści, na swój sposób starając się dźwigać na swoich barkach jej ciężar. Epicki tryb ujmowania i redagowania tematu dotyczy jednak również prezentacji zdjęć, które same w sobie są intymne, proste. To setki ujęć wykonywanych „przy okazji”, podczas prywatnych i zawodowych podróży, składających się w cykle. (https://bwa.wroc.pl/events/fotografow...

Inne w tych kategoriach: