Wojewódzki Festiwal Amatorskich Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich

organizator: Ząbkowicki Ośrodek Kultury, KGW Stolec 
typ festiwalu: Muzyczny 
miesiąc rozpoczęcia: lipiec 
strona www:  
miejscowość: Stolec 

Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich jest jedynym wydarzeniem kulturalnym na terenie i powiatu Ząbkowickiego prezentującym dorobek artystyczny środowiska wiejskiego Województwa Dolnośląskiego. Uczestniczy w nim 30-35 zespołów. Środowiska wiejskie coraz częściej wracaj do kultywowania tradycji, chętnie pokazują swój dorobek na lokalnych imprezach artystycznych, czego dowodem jest organizowany już od 18 lat festiwal.