Wystawa stała - "SKARBIEC SUDETÓW" - Muzeum Regionalne w Jaworze

 

partner: Muzeum Regionalne w Jaworze
gdzie: Jawor, Muzeum Regionalne, ul. Klasztorna 6
kiedy: 2019-01-01 - 2020-12-31
bilety: Wstęp płatny
opis:

Wystawa stała „Klenotnice7Skarbiec, zorganizowana razem z partnerem czeskim z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007 - 2013.

W Muzeum Regionalnym w Jaworze zobaczyć można bogactwo minerałów Pogórza Sudeckiego, okazy skał użytkowych wulkanicznego pochodzenia, kamieni jubilerskich i szlachetnych, a także naturalnym przekroje geologiczne złóż granitu w Strzegomiu i złóż bazaltu w Męcince. Wystawa w jaworskim muzeum zorganizowana w oparciu o kolekcje osób prywatnych (Kamil Karło) i zbiorów własnych.

Natomiast w Muzeum Czeskiego Raju w Tumovie, podziwiać można, kolekcje klejnotów lokalnej tarnowskiej artystycznej zawodowej szkoły, która należy zdaniem specjalistów do europejskiej czołówki złotnictwa.

Barwne plansze pozwalają poznać skomplikowane procesy geologiczne, a także zastosowanie kamieni szlachetnych w przemyśle, architekturze i w jubilerstwie. Historie eksploatacji surowców mineralnych obrazuje pokaz multimedialny, prezentujący interaktywna mape z zaznaczonymi nieczynnymi już sztolniami, jak również rzeźba górnika ukazana podczas pracy dawnymi narzędziami górniczymi.