Kobiety w łączności oraz Posłanki i senatorki II RP - Muzeum Poczty i Telekomunikacji

Reportaże Partnerzy DOKIS

Kobiety w łączności
Rewolucja Technologiczna, Wielkie konflikty militarne oraz rozwijające się prądy emancypacyjne całkowicie odmieniły status oraz społeczną rolę kobiet. Wynalazki przełomu XIX i XX wieku takie jak telegraf i telefon stworzyły idealne podłoże do powstania nowych miejsc pracy, które szybko zostały zdominowane przez rzeszę pań. Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zaprasza na wyjątkową wystawę: ,,Kobiety w łączności”, przygotowaną z okazji ustanowionego przez Sejm Roku Praw Kobiet. W ramach ekspozycji czasowej zaprezentowane zostaną niepublikowane wcześniej archiwalne zdjęcia, ukazujące pracownice poczty oraz wyjątkowe przykłady telekomunikacyjnych obiektów takich jak telefony, dalekopisy, czy łącznice, pochodzące ze zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz prywatnej kolekcji. Wystawa, której bohaterkami są telegrafistki, juzistki, telefonistki i pracownice poczty, jest próbą spojrzenia na historię kobiet zarówno w kontekście ich niezwykłej i ciekawej aktywności zawodowej, jak również rozwoju technologicznego, który całkowicie odmienił społeczne, cywilizacyjne oraz kulturowe oblicze ówczesnej Europy.

 

Posłanki i senatorki II RP
Prezentowana wystawa została zorganizowana przez Bibliotekę Sejmową oraz Archiwum Akt Nowych. Eksponaty zostały pozyskane m.in. z Centralnego Archiwum Wojskowego, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego Biblioteki Narodowej oraz zasobów Biblioteki Sejmowej i Archiwum Akt Nowych. Posłanki i senatorki II RP zajmowały się głównie tematami związanymi z opieką społeczną, edukacją, prawami kobiet, dzieci i mniejszości narodowych. W ich dorobku znalazły się tak znaczące inicjatywy ustawodawcze, jak ustawa mająca na celu zmianę postanowień prawa cywilnego dotyczących praw kobiet, ustawa o ochronie kobiet i młodocianych, ustawa dotycząca zwalczania handlu kobietami i dziećmi, projekty dotyczące systemu oświaty, nowoczesna ustawa o opiece społecznej, a także projekt ustawy o sprzedaży i wyrobie spirytusu i napojów alkoholowych, który stał się wzorem dla wielu krajów europejskich. Uczestniczyły też w pracach nad Konstytucją kwietniową.

Inne w tych kategoriach: