Zespół Wokalny Piu Mosso

Zespół Wokalny Piú Mosso działa od 2012 roku początkowo przy Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie przy SWPS, Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. Tworzony przez młodych muzyków, których łączy wspólne zamiłowanie do śpiewania i wieloletnia znajomość. Śpiewają w nim studenci, a także absolwenci różnych uczelni akademickich Wrocławia. Zespół wykonuje głównie pieśni sakralne z różnych epok, muzykę dawną, można jednak również usłyszeć współczesne kompozycje, a także różnego rodzaju aranżacje znanych utworów. Zespół działa pod kierownictwem studenta Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Muzykologia i Akademii Muzycznej, Dominika Jarockiego.

Zespół Wokalny Piu Mosso