Edukacja teatralna z sukcesem

2017-12-22  13:55

W wałbrzyskim Teatrze Lalki i Aktora dobiegł końca, ostatni już w tym roku, projekt edukacyjny pn. PO-DZIELMY SIĘ... WARSZTATY DLA DZIECI I SENIORÓW.

źródło: materiały organizatora

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy intensywnej pracy zrealizowano ponad 80 godzin warsztatowych z dziećmi i seniorami oraz 10 godzin czytań performatywnych połączonych z rozmową w dziesięciu wałbrzyskich przedszkolach.

Punktem wyjścia dla pracy zarówno warsztatowej jak i pokazów performatywnych było zagadnienie różnic między pokoleniami i ich granic. Zastanawiano się czy granice te istnieją naprawdę, czy dziadek i babcia mogą być naszymi przyjaciółmi i jak dzielić się tym, co najlepsze w danym pokoleniu.

W projekcie wzięło udział 370 osób w tym 360 fantastycznych dzieciaków oraz 10 prężnych seniorów. Przed uczestnikami postawiono zadanie, polegające na stworzeniu etiud teatralnych wg autorskich scenariuszy. I tak powstały dwa genialne przedstawienia. Pierwsze z nich - w wykonaniu dzieci pod kierunkiem Patrycji Rojeckiej - POCIĄG PRZEZ ŻYCIE oraz drugie autorstwa seniorów pt. SENIORZY_ NOWA GENERACJA pod kierunkiem Kamila Króla. Premiery obu etiud miały miejsce 5 grudnia na Dużej Scenie Teatru.

Projekt dofinansowano środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Wałbrzych.