Dom Kultury w Środzie Śląskiej

Kontakt

Dom Kultury w Środzie Śląskiej

pl. Wolności 58
55-300 Środa Śląska

 

 

Telefon: +48 71 3173211

Faks: +48 71 3173211

E-mail: dk@srodaslaska.pl

WWW: http://www.dksrodaslaska.pl

Właściciel: Gmina Środa Śląska 
Dyrektor: Grzegorz Ptaszyński 
Organizacja jednostki: Jednostka podstawowa 
Social media:  

DK w Środzie Śląskiej zajmuje się upowszechnianiem kultury, pozyskiwaniem i przygotowaniem lokalnej społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacją kulturalną, rozwijaniem indywidualnej aktywności kulturalnej, kształtowaniem i rozwijaniem uzdolnień dzieci i młodzieży.

Powyższe cele realizuje poprzez: edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę
kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze
tworzenie warunków do rozwoju folkloru oraz rękodzieła artystycznego
tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego
rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

Sekcje i koła:

Sekcja Gier Umysłowych
Zespół Wokalny
Ogniska Muzyczne
Ogniska Baletowe
Ogniska Plastyczne
Kapela ludowa "KULINIANIE"
Kapela ludowa "DOLNOŚLĄZACY"
Kapela podwórkowa "BIESIADNI"

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 21.00
w soboty i niedziele w godzinach trwania imprez

Ceny biletów:

Kategorie działalności

  • Teatr
  • Sztuki wizualne
  • Taniec
  • Kabaret

Pracownie

Koła

  • Taneczne
  • Plastyczne
  • Wokalne

Typy organizowanych imprez

Lokalizacja