Wtorek regionalny w Barbarze - Kotlina Kłodzka

Reportaże

Spotkanie było poświęcone m.in. niepublicznym strategiom ratowania zabytków Dolnego Śląska, a wezmą w nim udział osoby zrzeszone w Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Hrabstwa Kłodzkiego, sprawujące opiekę nad cennymi zabytkami, ozdobami ziemi kłodzkiej, takimi jak m.in.: Pałac w Gorzanowie, Pałac w Kamieńcu, Wapiennik w Starej Morawie, dawna Villa Barbara, a obecnie rezydencja ProHarmonia w Lądku Zdrój, Zamek w Międzylesiu, Dwór Sarny w Ścinawce Górnej, Dom pod Twierdzą w Srebrnej Górze, Pałac w Piszkowicach, Pałac w Żelaźnie.

Inne w tych kategoriach: