ODA Firlej-Forum Edukacji Kulturowej-wywiad z dr Anną Świętochowską

Reportaże

Siódmego listopada w ODA Firlej odbyło się Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej. Wydarzenie stało podsumowaniem tegorocznych działań w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk. Oprócz tego odbyła się dyskusja na temat roli edukacji kulturowej w regionie i poznania inspirujących przykładów jej wspierania w innych województwach.
Wydarzenie służyło m.in. podsumowaniu tegorocznych działań w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk. Oprócz tego było okazją do dyskusji na temat roli edukacji kulturowej w regionie i poznania inspirujących przykładów jej wspierania w innych województwach. Wśród gości Forum byli m.in.: Anna Michalak-Pawłowska, Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej oraz dr Anna Świętochowska, Pełnomocniczka Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Inne w tych kategoriach: