BMK 2018 - Legnica. Spotkanie kwalifikujące programu BMK - 11/04/2018

Reportaże BMK / Edukacja kulturalna

Spotkanie kwalifikujące do programu BMK - 11 kwietnia 2018 roku, Legnica, Zamek Piastowski. 11 kwietnia odbyło się spotkanie warsztatowe kwalifikujące do programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku. Zamek Piastowski w Legnicy zgromadził animatorów i edukatorów kultury, chcących realizować inicjatywy z zakresu edukacji kulturowej. Zebranych gości powitał Andrzej Walus - zastępca dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, dr Ryszard Kessler- przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Maciej Borowski - członek zespołu projektowego BMK, redaktor naczelny DOKIS.pl. Spotkanie przewidywało część merytoryczną, następnie warsztatową. Pierwsza dotyczyła przypomnienia zasad programu, celów oraz harmonogramu. Następnie warsztat prowadzony przez Pawła Kamińskiego - prezesa Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury poruszał kwestie partnerstwa w projekcie, uczestnicy mogli podzielić się własnymi doświadczeniami. Spotkanie zostało zakończone kolejnym warsztatem, podczas którego uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe zespoły składające się z przedstawicieli trzech sektorów mieli za zadanie stworzyć plakaty opisujące bariery i potencjały współpracy sektorów kultury i oświaty. Spotkanie poprzedza kolejny etapem programu, jakim będzie składanie wstępnych propozycji projektowych z zakresu edukacji kulturowej. Formularz elektroniczny dostępny będzie w zakładce „Formularz”. Termin nadsyłania zgłoszeń: 16- 20 kwietnia 2018 roku.

Inne w tych kategoriach: