Festiwal Spektakli dla dzieci "Na ziarnku grochu"

Typ:Teatralny

Miesiąc: maj

Miasto:Polkowice

Organizator:Polkowickie Centrum Animacji

WWW: http://www.naziarnkugrochu.pl

Więcej

Jesienne Spotkania Teatralne "Po co komu teatr?

Typ:Teatralny

Miesiąc: październik

Miasto:Polkowice

Organizator:Polkowickie Centrum Animacji

WWW: http://pocokomuteatr.pl

Więcej

Jesienne Spotkania Teatralne - Polkowice

Typ:Teatralny

Miesiąc: listopad

Miasto:Polkowice

Organizator:Polkowickie Centrum Animacji

WWW: http://www.pocokomuteatr.pl/index.html

Więcej

Oblicza Teatru - Polkowickie Dni Teatru

Typ:Teatralny

Miesiąc: marzec

Miasto:Polkowice

Organizator:Polkowickie Centrum Animacji

WWW: http://www.dniteatru.pl

Więcej