SYNCHRONIE - wystawa Andrzeja i Jerzego Głuszków

 

partner: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
gdzie: Wrocław, Galeria Miejska, ul Kiełbaśnicza 28
kiedy: 2016-08-05 - 2016-09-06
bilety: Wstęp darmowy
opis:

„Synchronie” to pierwsza od kilku lat wspólna wystawa Andrzeja i Jerzego Głuszków. Braci bliźniaków, którzy swoją działalność artystyczną rozpoczynali w burzliwych latach 80. W tamtym czasie zapamiętani zostali, jako inicjatorzy politycznie zaangażowanych akcji z pogranicza performance’u i działań teatralnych. Podejmowali w nich zagadnienia dotyczące upolityczniania przestrzeni publicznej, zniewolenia i mechanizmów propagandowych, kontestując w ten sposób reżimowe realia.

Radykalność tamtych działań – wynikająca z ich bezkompromisowej osobowości – po okresie transformacji przełożyła się na równie bezwzględne porzucenie parateatralnych środków ekspresji, na rzecz klasycznych: malarstwa i ilustracji.
Andrzej Głuszek, w twórczości którego dominują plamy barwne, widma i mocno zsyntetyzowane formy, wierny jest tworzeniu wielkoformatowego malarstwa abstrakcyjnego. Początkowo monochromatyczne, w okresie późniejszym traktowane bardziej fakturalnie, jego obrazy charakteryzują się obecnie fluorescencyjnością, a dzięki fascynacji artysty tworzeniem przestrzeni iluzyjnych zyskują wyraźne akcenty optyczne.
Jerzy Głuszek z kolei, preferuje miękkość pastelu oraz formy linearne. Tworzy przy ich pomocy surrealistyczne ilustracje stanowiące wieloznaczne opowieści, balansujące na granicy absurdu i zaskoczenia. Można je określić jako subtelny żart rysunkowy albo satyrę liryczną, które stanowią komentarz na temat kondycji współczesności.
Porusza w nich temat zderzenia tradycji z nowoczesnością oraz natury z kulturą. Charakteryzując swoją twórczość stwierdza: „W moich pracach staram się uchwycić to, co nieoczywiste i nieco tajemnicze. Język metafory, symboliki i poetyki szybciej pozwala dotrzeć do odbiorcy i wywołać w nim odpowiednie skojarzenia i refleksje, Wyobraźnia pomaga mi wzbogacić siebie, ale także i innych o nowe treści wynikające z przemyśleń, przetworzeń obrazu o obszary wizualnie i plastycznie ciekawe. Sztuka pozwala mi na w miarę precyzyjne ilustrowanie świata, rzeczywistości wielowymiarowej, pełnej dosadnej potoczności, ale i tych miłych niedookreśleń, abstraktu, czasami pozwalających przenieść nas na krótko w transcendencję”.
 

Informacja pochodzi z materiałów prasowych organizatora: www.galeriamiejska.pl