Wystawa stała - "KOŚCIÓŁ POKOJU W JAWORZE" - Muzeum Regionalne w Jaworze

PRZEKRACZANIE NIEMOŻLIWEGO - KOŚCIÓŁ POKOJU W JAWORZE W X ROCZNICE WPISANIA NA LISTĘ UNESCO 

partner: Muzeum Regionalne w Jaworze
gdzie: Jawor, Muzeum Regionalne, ul. Klasztorna 6
kiedy: 2019-01-01 - 2020-12-31
bilety: Wstęp płatny
opis:

13 grudnia 2011 roku upłynęło 10 lat od wpisania śląskich Kościołów Pokoju w Świdnicy i w Jaworze na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Z tej okazji udostępniliśmy ekspozycje opowiadającą o fenomenie Kościoła Pokoju w Jaworze. Istnieje tysiące zabytków, jednakże nie każdy pretenduje do miana pomnika historii ludzkości. Miano to otrzymuje obiekt spełniający kryteria wyjątkowości i powszechnej wartości monumentu w skali światowej. Miejscom UNESCO przyświeca idea uniwersalizmu, bowiem sa to memorie wpisane w tradycje wielu narodów.

Jaworska świątynia zajmuje na tej liście miejsce szczególne. Stanowi ona świadectwo burzliwych dziejów regionu Europy podzielonego miedzy narodowości Czechów, Polaków, Niemców i Austriaków. Dramat mieszkańców Śląska dopełniały wieloletnie konflikty zbrojne. Ten najdłuższy w historii nowożytnej Europy, zwany „wojna trzydziestoletnia", rozgrywający sie na tle religijnym, w sposób szczególny dotknął ludność protestancka. Pokój miedzy wyznaniami zagwarantował ewangelikom możliwość odprawiania nabożeństw. Przypieczętowaniem obietnic katolickiego cesarza stały sie wzniesione w połowie XVII stulecia w trzech stolicach księstw dziedzicznych prowincji śląskiej kościoły, z których do dziś przetrwały dwa, w Świdnicy i Jaworze.

Wystawie towarzysza eksponaty i plansze omawiające zagadnienia stosunków wyznaniowych, okoliczności budowy kościoła św. Ducha oraz fenomenu drewnianej konstrukcji. Do celów dydaktycznych prezentujemy interaktywny model łączeń ciesielskich wyjaśniających zasadę kompilacji pojedynczych belek bez użycia gwoździ, wzmocnionych następnie ryglami. W zaaranżowanym warsztacie ciesielskim zgromadziliśmy narzędzia (piły trackie, topory ciesielskie, strugi etc.), którym towarzysza pamiątki cechu budowniczych z Jawora.