Wystawa stała - "KOLEKCJA" - [Wrocław]

 

organizator: Muzeum Etnograficzne - oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu
partner: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
gdzie: Wrocław, ul. R. Traugutta 111-113
kiedy: 2019-01-01 - 2020-12-31
bilety: Wstęp płatny
opis:

Niezmieniony do dziś profil zbiorów Muzeum pozwala określić je jako dolnośląskie. Zabytki dokumentują życie wsi tego regionu w ciągu minionych trzystu lat, począwszy od wieku XVII aż po czasy współczesne. Ilustrują tym samym kulturę ludową zarówno dawnych mieszkańców regionu, jak też powojennej ludności napływowej.

(...)Zasoby Działu Kultury Technicznej pozwalają odtworzyć gospodarcze podstawy życia wsi. Znalazły tu swoje miejsce sprzęty rolnicze, środki transportu, przedmioty związane z hodowlą, pasterskie, służące do przechowywania i obróbki produktów żywnościowych oraz narzędzia i wyroby rzemieślnicze.

Kowalstwo dokumentuje między innymi ok. 350 narzędzi i urządzeń, w tym największy w Polsce (liczący 26 sztuk) zbiór datowanych i zdobionych kowadeł dolnośląskich, wśród których większość stanowią, uważane za najstarsze, kowadła bezrożne. Wszystkie ozdobione są techniką stempelkową, a wiele zaopatrzonych jest w datowanie. Artyzm wyrobów kowalskich najpełniej oddaje zbiór bogato dekorowanych okuć do wozu.

Tkactwo „ilustrują” nie tylko krosna i kołowrotki, ale także zestaw misternie zdobionych – malowanych i ażurowo wycinanych – przęślic stołeczkowych z Dolnego Śląska. Interesującą kolekcję, nie tylko ze względu na różnorodność wzorów, ale też rozwiązań technicznych, tworzą dolnośląskie klocki do drukowania tkanin.

Trzonem zbiorów z zakresu rybołówstwa są obiekty przejęte po byłym Muzeum Rybactwa Śródlądowego w Miliczu.

Wyroby ceramiczne dokumentują wytwórczość pięciu warsztatów garncarskich reaktywowanych na Dolnym Śląsku po 1945 r., a zwłaszcza pracowni Kazimierza Woźniaka z Oławy. Garncarz ten, pochodzący z Pistynia na Pokuciu, do lat siedemdziesiątych wykonywał misy, talerze, wazony, doniczki, świeczniki i patery wzorowane na majolice pokuckiej. Cennym uzupełnieniem tego zbioru są przedwojenna, manufakturowa ceramika, w tym szczególnie bolesławiecka, oraz pojedyncze obiekty z regionów sąsiednich.

Tkaniny i stroje przywiezione przez powojennych osadników stanowią także znaczną część, obok strojów dolnośląskich, zbiorów Działu Tkanin i Strojów Ludowych. Wśród nich szczególnie godne uwagi są zespół „weret” – wileńskich narzut na łóżko oraz huculskich kilimów. Równie interesujący jest zbiór dawnych dolnośląskich czepców.

Najcenniejsze jednak w zbiorach, tak ze względu na wartości artystyczne, jak i poznawcze, są kolekcje z zakresu dawnej sztuki dolnośląskiej. W Dziale Sztuki na uwagę zasługuje zwłaszcza malarstwo na szkle, grafika dewocyjna, rzeźby z zespołem uli figuralnych, formy piernikarskie i malowane meble.

 

[Źródło: Muzeum Narodowe we Wrocławiu]