Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej - Bolesławiec

organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki 
typ festiwalu: Interdyscyplinarny 
miesiąc rozpoczęcia: czerwiec 
miejscowość: Bolesławiec 

Rodzaj wydarzenia: plenerowy, interdyscyplinarny
Data: czerwiec
Miejsce: Bolesławiec, Rynek

Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej to cykliczna jednodniowa impreza, której ideą jest pielęgnowanie tradycji kultury bałkańskiej bliskiej licznym mieszkańcom Bolesławca.
Na terenie festiwalu powstaje co roku pod inną nazwą osada „domków”, które na czas festiwalowych prezentacji zasiedlają Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły folklorystyczne. Jest to także niepowtarzalna okazja, by spróbować dań bałkańskich – do wyboru jest pita z różnymi dodatkami (na słodko i na ostro), zupa gulaszowa i paprykowa, a główną kulinarną atrakcją – pečenica, czyli świąteczne danie serwowane w krajach byłej Jugosławii.

Celem organizacji biesiady, która odbywa się w tym czasie, jest pielęgnowanie tradycji kulturowych poprzez udział reemigrantów z Bośni, Serbii, Chorwacji, Macedonii, Bułgarii, Rumunii i Grecji, budowanie więzi międzykulturowych z zespołami z Bośni, Serbii, Chorwacji, Macedonii, Bułgarii, Rumunii i Grecji oraz krajami, w których zamieszkują ich mniejszości narodowe, poprzez wymianę doświadczeń i prezentację dorobku artystycznego, Głównymi zadaniami są także: promocja kultury – począwszy od artystycznej po kulinarną oraz pielęgnowanie kultur krajów europejskich oraz ich wzajemne przenikanie.

Organizator:
Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec
tel. 75 644 21 45
www.bok.boleslawiec.pl

Koordynatorzy:
— Ryszarda Wołowicka
tel.: 75 645 32 93
e-mail: animacja.rwolowicka@op.pl
— Agnieszka Podłaszczyk

tel.: 75 645 32 93
e-mail: zpit@bok.boleslawiec.pl