Festiwal Animacji Przestrzeni

organizator: Fundacja Pałac Gorzanów,  
typ festiwalu: Interdyscyplinarny 
miesiąc rozpoczęcia: październik 
miejscowość: Gorzanów 

Idea: ożywić zabytek poprzez działania artystyczne

Projekt polega na animacji przestrzeni kompleksu parkowo-pałacowego w Gorzanowie poprzez działania muzyczne i teatralne.

W rewitalizowanym Pałacu Gorzanów trwa proces odtwarzania dawnej świetności, opartej na kulturotwórczej roli obiektu w stosunku do przestrzeni lokalnej, regionalnej i europejskiej. Projekt zakłada wymianę informacji między nauką a sztuką oraz wzajemne przenikanie i uzupełnianie specjalistycznej wiedzy z obszaru historii sztuki, architektury, inżynierii dźwięku, light design, muzyki i teatru. Dyskurs ten ma na celu wypracowanie nowej metody realizacyjnej, która stworzy możliwość bezpiecznych, atrakcyjnych widowiskowo i ważnych artystycznie przedsięwzięć podczas kontynuacji działań w przyszłości.

Podnoszący się z ruin Pałac Gorzanów to nowe miejsce na mapie życia kulturowego powiatu kłodzkiego i regionu województwa dolnośląskiego. Dzięki udziałowi w projekcie artystów zagranicznych i praktykowaniu kultur innych społeczności związanych z Dolnym Śląskiem festiwal wzbogaci lokalną tożsamość i pozwoli wypracować nowe narzędzia twórczej pracy na przyszłość. Do udziału w przygotowaniu festiwalu zaproszeni zostali wolontariusze ze szkół i ośrodków kultury powiatu kłodzkiego.

Program jest realizowany w Pałacu Gorzanów (gm. Bystrzyca Kłodzka, powiat kłodzki). Wszystkie wydarzenia są otwarte dla zainteresowanych i udział w nich jest nieodpłatny.

Projekt realizowany przez Fundację Pałac Gorzanów we współpracy z FEST.EVE art management Ewa Żurakowska (koncepcja artystyczna festiwalu), dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, przy mecenacie Pana Macieja Awiżenia, Starosty Powiatu Kłodzkiego. Patronat honorowy projektu obejmie Pani Renata Surma, Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej.

 

Organizator:

Fundacja Pałac Gorzanów

Współorganizator:

FEST.EVE