Konkurs na Tradycyjne Potrawy Wielkanocne w Lubawce

organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce 
typ festiwalu: Interdyscyplinarny 
miesiąc rozpoczęcia: marzec 
miejscowość: Lubawka 

Konkurs na Tradycyjne Potrawy Wielkanocne "MAŁA WIELKANOC"  jest okazją do   prezentacji kulinarnych, a także wokalnych popisów zespołów folklorystycznych z terenu Dolnego Śląska. Stoły wielkanocne ze zwyczajowymi święconkami ocenia  jury złożone z etnologów. 

Mała Wielkanoc jest w polskiej kulturze ludowej obchodzona tydzień po świętach wielkanocnych, wówczas rodzina spotykała się ponownie przy wielkanocnym stole, nie powtarzając jedynie dzielenia się jajkiem.

Inicjatywa organizacji wielkanocnych spotkań zespołów folklorystycznych kontynuowana jest od trzydziestu lat. Dzięki nim udało się ocalić przed zapomnieniem wiele dawnych pieśni wykonywanych z okazji Wielkanocy, a także przypomnieć szereg tradycji związanych z tym okresem.

Do najważniejszych w tym zakresie należy niezwykły obrzęd dotrwały do dziś w Zbylutowie nieopodal Lwówka Śląskiego wśród społeczności reemigrantów z Bukowiny Rumuńskiej. W czasie inicjującym okres postu przed Wielkanocą odprawiano tam obrzęd zwany „Jeliń” będący reliktem pradawnych zwyczajów jeszcze z epoki zasiedlania Europy przez ludy pochodzenia indoeuropejskiego. Inscenizacja tego obrzędu po zaprezentowaniu na wielu festiwalach folkloru, zyskała najwyższe oceny etnologów i uznanie widzów.