American Film Festival

organizator: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 
typ festiwalu: Filmowy 
miesiąc rozpoczęcia: październik 
miejscowość: Wrocław 

Stany Zjednoczone to kolebka popularnych gatunków filmowych i centrum światowego przemysłu filmowego. Kino amerykańskie odegrało i odgrywa istotną rolę w kształtowaniu języka filmowego i jest niezwykle bogate - obejmuje filmy hollywoodzkie, sprawne warsztatowo "kino środka", filmy niezależne i skrajnie odważne autorskie projekty.

AMERICAN FILM FESTIVAL (AFF) to okazja do zapoznania się ze współczesną kinematografią amerykańską, a przez nią również z kulturą i rzeczywistością Stanów Zjednoczonych. Na festiwalu prezentowane są zarówno najnowsze tytuły uznanych reżyserów, jak również dzieła nieznanych twórców.

Choć w polskich kinach dominuje kino amerykańskie, są to przede wszystkim komercyjne filmy produkowane i dystrybuowane globalnie przez duże filmowe studia. Natomiast wiele dobrych i uniwersalnych, ale mniej komercyjnych filmów, w ogóle do Polski nie trafia. Festiwal chce odkrywać dla polskiej publiczności nowe nazwiska i zjawiska w kinie amerykańskim.

AFF, poprzez pokazywanie różnorodnego kina z Ameryki, stara się odkłamywać wizerunek Stanów Zjednoczonych, postrzeganych jako wielki supermarket wytwarzający produkty - także filmowe - na globalny rynek. Stereotyp, silnie zakorzeniony w Europie, polega na postrzeganiu branży filmowej za oceanem na zasadzie fałszywej opozycji: niezależnej, wyrafinowanej artystycznie Europy i Ameryki tworzącej komercyjne towary. Festiwal chce ten stereotyp przełamywać.

AFF ma także charakter edukacyjny - oprócz produkcji najnowszych, prezentowana jest klasyka: retrospektywy reżyserskie, aktorskie, kino gatunków, tematy. Retrospektywy tworzą także kontekst do prezentacji filmów współczesnych i wskazywać na wielość powiązań, które łączą dzień dzisiejszy i minione lata kinematografii amerykańskiej.

Amerykańskie kino od początku reagowało na bieżące wydarzenia w swoim kraju. Prezentowane filmy są przyczynkiem do różnego rodzaju seminariów, wykładów i dyskusji na tematy społeczne, polityczne i kulturowe. Do udziału w tych dyskusjach, oprócz twórców prezentowanych filmów, zapraszani są amerykańscy krytycy filmowi, dziennikarze, socjologowie, filozofowie, pisarze i artyści.

American Film Festival to pierwsze i jedyne przedsięwzięcie tego rodzaju w Polsce, obok festiwalu w Deauville we Francji jest także wyjątkowe w skali europejskiej.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
ul. Zamenhofa 1; 00-153 Warszawa
tel: 022 530 66 40
e-mail: aff@snh.org.pl


Strona festiwalu:
www.americanfilmfestival.pl/