Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

organizator: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, OKIS, SGTWTiDB  
typ festiwalu: Muzyczny 
miesiąc rozpoczęcia: sierpień 
miejscowość: Trzebnica 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Trzebnicy

Rodzaj wydarzenia: muzyczne

Data: sierpień

Miejsce: Trzebnica

Od dawna jest stałym elementem życia kulturalnego Dolnego Śląska. Rozbrzmiewające najlepszymi wykonaniami największych dzieł muzyki klasycznej mury trzebnickiej Bazyliki Św. Jadwigi to wielkie przeżycie dla melomanów praktycznie z całego kraju i nie tylko. Lata konsekwentnej pracy nad formułą imprezy, zapraszanie najwybitniejszych wykonawców i wreszcie różnorodność repertuarowa zadecydowały o pozycji na kulturalnej mapie Polski. Od 2004 r. dzięki decyzji Komitetu Organizacyjnego i Pana Jana Buczka, dyrektora organizacyjnego festiwalu  Stowarzyszenie stało się przystanią dla Festiwalu.

Celem Stowarzyszenia jest integracja mieszkańców Dolnego Śląska. Jako instytucja działająca non-profit inspiruje ona różne działania promocyjne i integrujące istotne dla utrwalania w świadomości Dolnoślązaków poczucia tożsamości i przynależności regionalnej. I takie wartości reprezentuje Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Trzebnicy. Festiwal, który nie tylko raczy nas dobrą muzyką, ale sprzyja regionalnej integracji i tworzy pozytywny wizerunek Dolnego Śląska.

Organizatorzy:

— Kapituła Organizacyjna przy Starostwie Powiatowym w Trzebnicy ks. Dz. W. Bochenka 6 55-100 Trzebnica tel.: 71 387 95 05

— Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Rynek-Ratusz 24 50-101 Wrocław tel.: 0 71 344 28 64

— Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy ul. Wrocławska 12 55-140 Żmigród tel.: 71 385 39 31

Strona:  www.powiat.trzebnica.pl