Jubileusz 30-lecia pisma FORMAT

2020-12-21  08:02

Oto przyszło nam (redakcji „Formatu”) świętować (?) trzydziestolecie powołania pisma w czasach nadzwyczaj niesprzyjających jakimkolwiek fetom. Presja ograniczeń spowodowanych pandemią wymusza zmiany w otwartości personalnych kontraktów (w tym towarzyskich), ale nie wyklucza kontaktów „zdalnych” (to słowo zdaje się już być symboliczne dla aktualnego czasu).

Zresztą kontakty pisma z czytelnikami zawsze miały taki charakter; słowo drukowane i obraz na szczęście nie przenoszą realnego wirusa, ale – dzisiaj, wobec nasilenia hejtu i fakenewsów – nie jest to tak pewne,;raczej możemy mówić o nasilającej się pandemii kłamstw, oszustw i manipulacji organizowanej i przekazywanej przez masowe środki przekazu, w tym Internet. Na szczęście ten „wirus” nie infekuje sztuki (choć pewności tu nie ma?) i stąd z całą odpowiedzialnością możemy proponować tematykę kolejnego zeszytu pisma zdominowaną, z jednej strony, przez jubileuszowe wspomnienia (czego nie udało się nam mimo wszystko uniknąć), ale w głównym nurcie relacji odnoszącą się do sztuki w czasach pandemii (zarazy), co sugerują wiodące teksty, m.in. L. Koczanowicza, C. Wąsa, Z. Misztal czy S. Marca, ale również inne artykuły nawiązujące do, bezpośrednio lub pośrednio – omawiając wydarzenia z ostatnich miesięcy – do ograniczeń wynikających z pandemii. Mimo trudności odbyły się: malarski konkurs im. Gepperta, wielkie przedsięwzięcie toruńskie odnoszące się do księgi Apokalipsy (nomen omen!) wrocławski Surviwal czy inne wystawy indywidualne i zbiorowe (np. „Wiek półcienia”, „Mity – Symbole – Abstrakcje” itd.). Wśród głównych tematów znalazła się reminiscencja ważnego wydarzenia, jakim było Sympozjum Plastyczne Wrocław 70 i teksty również odnoszące się do aktualnego jubileuszu półwiecza tego wydarzenia. Seria rozmów z wybitnymi artystami i organizatorami życia artystycznego oraz poszerzenie tematyki pisma o refleksję filmoznawczą (por. J. Turowicz), dopełniają bogatą treść bieżącego numeru. Zapraszamy do lektury.
Andrzej Saj
Dear Readers!
The 30th anniversary of the Format magazine has been celebrated in extremely unfavourable circumstances. This issue is dedicated then both to the jubilee memories, as well as reviews of many events carried out – or not – during these pandemic times, such as festivals, art competitions and exhibitions. Other texts include interviews with remarkable artists and reflections on other fields of art. Enjoy your read!
Andrzej Saj
Okładka:
Tomasz Pietrek
, HUMAN RIGHTS, 2020, technika mieszana,
Tribute to „Translating War into Peace”

FORMAT