Wakacje ze Światowidem

2020-06-25  10:16

Letni kurs baletowy, plenery plastyczne i turnusy zajęć artystyczno-rekreacyjnych dla dzieci to wakacyjny sposób Światowida na nudę! Wszystkie zajęcia respektują bezpieczeństwo sanitarne i odbywają się w małych grupach (6-13 osób).

Zajęcia Letniego kursu baletowego połączą w sobie naukę z zabawą! Uczestnicy będą mieli okazję poznać podstawy tańca klasycznego, jak i nauczyć się prostych układów choreograficznych. Zaproponowane w programie ćwiczenia rozwijają koordynację ruchową i grację, rozbudzają wrażliwość muzyczno – rytmiczną oraz kształtują  prawidłową sylwetkę. Poprowadzi je koryfej baletu w Operze Wrocławskiej – Andrzej Malinowski

Rysunek z natury, nauka obserwacji, zasad perspektywy oraz proporcji złożą się na zajęcia plastyczne na świeżym powietrzu lub w przestronnych pawilonach ZOO (jeśli będzie padać deszcz). Zwierzęta pozostaną  wprawdzie za ogrodzeniem swoich letnich wybiegów, lecz uczestnicy  "uzbrojeni" w przybory do rysunków, będą „polować” na zwierzęce pozy, zachowania i miny, jak i „łapać" je na papier.  W programie Wakacyjnego safari są też spotkania z zoologami, by dzieci mogły dowiedzieć się czegoś więcej o zwierzętach, które będą rysować, jak i spacery po ogrodzie oraz korzystanie z jego części rekreacyjnej. Prace powstałe podczas pleneru zostaną zaprezentowane we wrześniu na specjalnej wystawie w Afrykarium.

Każdy z turnusów Lata z Pracownią ma własny program tematyczny, ale podczas wszystkich z nich odbywają się zajęcia integracyjne, jest czas na zabawę i samodzielną twórczość dzieci w ramach swobodnej aktywności. Uczestnicy będą miel okazję korzystać też z uroków lata, bo część warsztatów odbywa się poza salami ośrodka. W programie są również wycieczki wykorzystujące różne atrakcje dostępne w mieście (np. ZOO, kino itd.).


LATO Z PRACOWNIĄ ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNĄ | turnusy zajęć artystyczno-rekreacyjnych

20.07 – 24.07 SZALONY NAUKOWIEC
27.07 – 31.07 ZOSTAŃ ARTYSTĄ
10.08 – 14.08 ZRÓB TO SAM

zajęcia: 8.00 - 17.00 | uczestnicy: 7-10 lat | grupy po 13 osób
koszty: 390 zł za turnus
informacje i zapisy: Pracownia Art-Edu tel. 71 348 30 10 wew. 37

WAKACYJNE SAFARI | plener plastyczny w ZOO | 27-31 lipca 2020 

zajęcia: 9.00 – 17.00 | uczestnicy: 9 -15 lat | liczba miejsc: 12 |
koszt: 430 zł | informacje i zapisy: Sekretariat ODT tel. 71 348 30 10 wew. 31

LETNI KURS BALETOWY | zajęcia baletowe

terminy: 6-10 lipca 2020
zajęcia: 16.00 – 16.50 1 grupa | 17.00 – 17.50 2 grupa
uczestnicy: 4 - 8 lat, grupy 6-11 osób
koszt: 130,00 zł/5 dni karnet | inf./ zapisy 71 348 30 10 wew. 31