20 marca 2020 roku (nie) odbędzie się Wrocławski Kongres Kultury

2020-03-11  08:11

UWAGA!

Z przykrością informujemy, że w związku z wiadomością podaną przez Wicepremiera oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego o zawieszeniu pracy instytucji kultury, Wrocławski Kongres Kultury oraz będące jego częścią wybory do Wrocławskiej Rady Kultury zaplanowane na 20 marca nie odbędą się. Wydarzenie zostanie najpewniej przeniesione na drugą połowę roku. O rozwoju sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco – prosimy o śledzenie dalszych komunikatów na stronie organizatorów.

20 marca 2020 roku odbędzie się Wrocławski Kongres Kultury – efekt unikatowej współpracy strony społecznej, instytucji kultury i samorządu. W programie znajdą się debaty i dyskusje, część artystyczna, a przede wszystkim wybory do pierwszej Wrocławskiej Rady Kultury. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia.

Wrocławski Kongres Kultury to tworzone przez i dla wrocławskiego środowiska kulturalnego wydarzenie, które ma odpowiadać na potrzeby środowiska, a w efekcie stać się otwartą i dostępną platformą, umożliwiającą wymianę doświadczeń i wiedzy, integrację, edukację, sieciowanie oraz omawianie istotnych zagadnień i zjawisk, także w kontekście kształtowania polityki kulturalnej miasta. Do udziału zaproszeni są wszyscy mieszkańcy zainteresowani wrocławską kulturą.

 

Czas na wybory

Jednym z najważniejszych elementów programu będą wybory do pierwszej Wrocławskiej Rady Kultury. Wybrane w głosowaniu osoby w trakcie trzyletniej kadencji będą doradzać Prezydentowi Wrocławia w zakresie realizacji polityki kulturalnej miasta oraz integracji środowiska wokół zadań strategicznych. Będą również brać udział w spotkaniach z Grupą Kultura Wrocław. Do kandydowania zaproszeni są zarówno niezależni reprezentanci wrocławskiego środowiska kulturalnego (artyści, animatorzy, aktywiści i menedżerowie), jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji, organizacji i grup nieformalnych. Formularze zgłoszeniowe dla kandydatów dostępne będą od 7 stycznia, na listę wyborców dopisać się będzie można od 4 lutego.


Porozmawiajmy

Program
kongresu zbudowany zostanie w oparciu o bieżące i istotne dla wrocławskiego środowiska tematy, które dotyczyć będą przede wszystkim kondycji i roli twórcy, pracy i współpracy w kulturze, polityki informacyjnej, rozwiązań systemowych oraz zarządzania kulturą, aktywnego uczestnictwa różnych grup społecznych i edukacji. Rozmowy w ramach paneli, debat, dyskusji stolikowych i warsztatów z zaproszonymi ekspertami mają przynieść refleksję nad rzeczywistością tworzenia kultury, nawiązując tym samym do otwartej i pełnej szacunku polityki miasta, gdzie różnorodność, partycypacja, transparentność i troska powinny stanowić wartości nadrzędne. W efekcie mają powstać postulaty wskazujące możliwe kierunki rozwoju wrocławskiej kultury.

 

Włącz się!
Kongres od początku przygotowywany jest z myślą o lokalnych środowiskach twórczych. Chociaż przygotowania już trwają, wciąż można dołączyć do jego realizacji. Do udziału zaproszeni są wrocławscy twórcy (pracujący indywidualnie, ale też w kolektywach, spółdzielniach czy organizacjach), którzy od stycznia będą mogli zgłaszać swoje projekty do części artystycznej programu. W trakcie wydarzenia zaplanowano także część „stolikową” – propozycje tematów do dyskusji zgłaszać będzie można także od 7 stycznia.

Również identyfikacja wizualna kongresu jest elementem umożliwiającym aktywny udział. Do stworzenia ilustracji przedstawiającej ich wizję związaną z marcowym spotkaniem zaproszeni zostali różnorodni przedstawiciele wrocławskiego środowiska kulturalnego. Założeniem przyszłorocznej oprawy wizualnej jest ciągłość procesu twórczego i przeróżnych oblicz kongresu, dlatego osoby, które chciałyby podzielić się swoim rysunkiem, proszone są o kontakt mailowy (kongres@strefakultury.pl).

 

Wrocławski Kongres Kultury odbędzie się 20 marca 2020 roku w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia (ul. Księcia Witolda 62-70). Organizatorami wydarzenia są: Grupa Kultura Wrocław, Strefa Kultury Wrocław i Urząd Miejski Wrocławia.

 

 

Więcej informacji o Wrocławskim Kongresie Kultury: kongres.kulturawroclaw.pl

Więcej o Grupie Kultura Wrocław: kulturawroclaw.pl
Materiały dla mediów:
TUTAJ | hasło: Kongres2020

Wydarzenie na Facebooku: TUTAJ