Wystawa „Tkanka - origo” - Galeria Tkacka na Jatkach

2016-05-04  12:03

Autorki wystawy  Grupa 0+, Anna Frąckowicz, Izabela Łapińska, Tamara Sass zapraszają Państwa i Przyjaciół do Galerii Tkackiej na Jatkach na wystawę: „Tkanka - origo”’

„Tkanka - origo” to prezentacja dzieł sztuki z dziedziny rzeźby, fotografii i grafiki autorstwa trzech łódzkich artystek Anny Frąckowicz, Izabeli Łapińskiej i Tamary Sass interpretujących motyw przewodni w różnorodny formalnie, warsztatowo i semantycznie sposób.

Wspólną cechą artystycznej Grupy 0+ w obrębie tego projektu są wartości humanistyczne oraz wykorzystanie naturalnych struktur w celu ich wiwisekcji i reinterpretacji. Możemy oglądać tkankę, która ma złożoność przeplotu tkaniny i tkaninę, która staje się pretekstem do bycia żywą materią. Wyeksponowanie tekstur i faktur w pracach zaciera granicę pomiędzy dosłownością a niedopowiedzeniem eksponowanych form.

Czas trwania: od 5 maja – do 5 czerwca 2016r.

Wernisaż: 5 maja 2016 o godz. 18.00

 

prof. Ewa Maria Poradowska-Werszler

Galeria Tkacka na Jatkach

50-111 Wrocław, ul. Stare Jatki 19-23

www.gt.strefa.pl