Samorządowe instytucje kultury tworzą swoją reprezentację

2014-02-14  00:00

W środę 12 lutego we Wrocławiu odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury. Wśród założycieli znaleźli się szefowie domów i ośrodków kultury, bibliotek i muzeów z terenu Dolnego Śląska.

Celem działalności stowarzyszenia jest m. in. reprezentowanie interesów środowiska kadr kultury, działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, popularyzacja dobrych praktyk w działalności kulturalnej i zarządzaniu kulturą, budowanie pozytywnego wizerunku instytucji kultury i kadr kultury.

Stowarzyszenie chce prowadzić działalność edukacyjną, informacyjną, wydawniczą i badawczą oraz realizować projekty o charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym.

Stowarzyszenie zamierza również opiniować decyzje w sprawie powoływania i odwoływania dyrektorów samorządowych instytucji kultury. Wpływać to będzie na transparentność decyzji podejmowanych przez samorządy. Uprawnienie w tym zakresie daje stowarzyszeniom zawodowym i twórczym ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podczas spotkania założycielskiego wybrano zarząd stowarzyszenia. Prezesem został Paweł Kamiński (Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce). Wiceprezesami zostali Arkadiusz Sikora (wicedyrektor OKiS we Wrocławiu, twórca portalu DOKIS.pl) i Marek Dańczak (Centrum Kultury w Kamiennej Górze). W skład zarządu weszli również Bogusław Krukowski (Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie), Aleksandra Jarocińska (Miejski Dom Kultury Muflon w Jeleniej Górze) i Grzegorz Szczepaniak (Legnickie Centrum Kultury).

Ryszard Kessler 
Redakcja DOKiS.PL