Dodaj animatora

Zdjęcie powinno być w formacie 4:3, na przykład 1000 (szerokość) na 750 (wysokość) pixeli. Plik powinien mieć rozszerzenie .jpg lub .png

Obrazek profilowy zostanie przycięty do rozmiaru 800x400 pixeli, jeżeli nie chce pan/pani aby został on przycięty automatycznie, należy umieścić zdjęcie dokładnie w tym formacie.

Zaznaczenie przynajmniej jednej kategorii podstawowej jest obowiązkowe, jeżeli nie zostanie ona zaznaczona, część informacji wprowadzonych do formularza może zostać utracona i konieczne będzie wprowadzenie ich ponownie.

 • Teatr
 • Muzyka
 • Sztuki wizualne
 • Film
 • Taniec
 • Książka
 • Kabaret
 • Sztuka użytkowa
 • Muzea
 • Warsztaty
 • Aktorstwo
 • Animacja kulturowa
 • Architektura wnętrz
 • Dyrygentura, Kompozycja
 • Edukacja artystyczna
 • Filmoznawstwo
 • Fotografia
 • Grafika
 • Historia sztuki
 • Instrumentalistyka
 • Jazz i muzyka estradowa
 • Konserwacja dzieł sztuki
 • Malarstwo
 • Muzykologia
 • Muzykoterapia
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego
 • Recytacja
 • Reżyseria
 • Reżyseria dźwięku
 • Rzeźba
 • Scenografia
 • Sztuka ludowa
 • Sztuka mediów
 • Sztuka rejestracji obrazów
 • Sztuki plastyczne
 • Teoria muzyki
 • Tkanina i ubiór
 • Wiedza o teatrze
 • Wokalistyka
 • Wystawy
 • Wzornictwo
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Redakcję Dolnośląskiej Kultury i Sztuki (dokis.pl) na potrzeby portalu dokis.pl, w tym rejestracji nowych Użytkowników (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku na potrzeby Dolnośląskiej Kultury i Sztuki (dokis.pl) i materiałów z tym związanych (zgodnie z Ustawą z dn. 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy oraz nagrania wykonane podczas spotkań, eliminacji i koncertów, a także materiały przekazane Redakcji przez Użytkownika portalu, mogą zostać umieszczone na stronie internetowej portalu oraz wykorzystane we wszelkich materiałach promocyjnych i publikacjach. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/ głosu/ wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.
Powyższe dane mogą w każdej chwili zostać usunięte z witryny portalu dokis.pl, po poinformowaniu o tym fakcie Redakcji.

Kopiuj z polskich pól do angielskich