Centrum Kultury w Kamiennej Górze

Kontakt

Centrum Kultury w Kamiennej Górze

siedziba na czas remontu budynku Centrum Kultury:
ul. Ściegiennego 11
58-400 Kamienna Góra

Telefon: 48 75 744 2875, +48 75 307 04 98

Faks:

E-mail: mdk_kg@poczta.onet.pl

WWW: http://www.domkultury-kg.org.pl/

Właściciel: Urząd Gminy Miejskiej Kamiennej Góry  
Dyrektor: Marek Dańczak 
Organizacja jednostki: Jednostka podstawowa 
Social media:  

Placówka istnieje od 2000 roku. Placówka realizuje zadania w czterech podstawowych obszarach:

- opieka i promocja amatorskiego ruchu artystycznego

- działalność edukacyjna

- działalność środowiskowa

- działalność impresaryjna

 

Do podstawowych zadań Centrum Kultury należy w szczególności:

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej oraz wychowania przez sztukę,

- kształtowanie aktywnego uczestnictwa społeczności lokalnej w kulturze,

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej,

- umożliwianie indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w różnych formach wypowiedzi artystycznej, poprzez prowadzenie kół zainteresowań, sekcji, zespołów i klubów,

- organizacja spektakli, koncertów, imprez artystycznych oraz innych spotkań o charakterze edukacyjnym,

- prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej w dziedzinie upowszechniania kultury,

- prowadzenie warsztatów, seminariów i kursów służących edukacji kulturalnej,

- prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich oraz z innymi krajowymi instytucjami kultury w zakresie upowszechniania kultury,

- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

- organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

- ustawiczne dokształcanie i szkolenie merytoryczne pracowników Centrum Kultury,

- wypracowywanie nowych form i metod działalności merytorycznej. 

Godziny otwarcia:

Ceny biletów:

Kategorie działalności

 • Teatr
 • Muzyka
 • Taniec

Pracownie

 • Plastyczna
 • Muzyczna, fonoteka
 • Sala baletowa/taneczna
 • Sala widowiskowa
 • Sala klubowa
 • Sala wykładowa
 • Sala gimnastyczna

Koła

 • Taneczne
 • Tkactwo
 • Fotograficzne i filmowe
 • Teatralne
 • Wokalne

Typy organizowanych imprez

 • Wystawy
 • Występy zespołów amatorskich
 • Występy artystów i zespołów zawodowych
 • Prelekcje, spotkania, wykłady
 • Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne
 • Spektakle teatralne
 • Festiwale

Lokalizacja