Lwówecki Ośrodek Kultury

Kontakt

ul. Przyjaciół Żołnierza 5

59-600 Lwówek Śląski

Telefon: tel. (075) 782 - 45 - 32

Faks: fax (075) 782 - 45 - 31

E-mail: lok-ela@lwowekslaski.pl

WWW: http://www.lok.lwowekslaski.pl/

Właściciel: Rada Miejska Gminy w Lwówku Śląskim 
Dyrektor: Tadeusz Dzieżyc 
Organizacja jednostki: Jednostka podstawowa 
Social media:  

Instytucja Kultury pod nazwą Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim jest samorządową instytucją kultury, dla której prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem. Siedzibą Lwóweckiego Ośrodka Kultury jest miasto Lwówek Śląski i obejmuje swoim zakresem działania obszar gminy i miasta Lwówek Śląski, może także prowadzić swoją działalność na terenie całego kraju. Nadzór nad działalnością Instytucji Kultury w Lwówku Śląskim sprawuje bezpośrednio Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

 

Do podstawowych zadań instytucji kultury należy w szczególności:
1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
6. Organizowanie koncertów, spektakli, wystaw dzieł sztuki, spotkań literackich, spotkań z interesującymi ludźmi.
7. Prowadzenie zespołów i ognisk artystycznych.
8. Współdziałania z organizacjami i stowarzyszeniami.
9. Współpraca z mediami.
10. Współpraca ze szkołami z terenu gminy Lwówek Śląski.
11. Prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie kultury.

Godziny otwarcia:

Pon. 8:00 - pt. 20:00

Ceny biletów:

W zależności od rodzaju wydarzenia. 

Kategorie działalności

 • Teatr
 • Muzyka
 • Sztuki wizualne
 • Film
 • Taniec
 • Książka

Pracownie

 • Fotograficzna
 • Plastyczna
 • Muzyczna, fonoteka
 • Sala baletowa/taneczna

Koła

 • Taneczne
 • Plastyczne
 • Fotograficzne i filmowe
 • Teatralne

Typy organizowanych imprez

 • Wystawy
 • Występy zespołów amatorskich
 • Prelekcje, spotkania, wykłady
 • Spektakle teatralne
 • Festiwale
 • Pokazy, przeglądy

Lokalizacja