Teatr Arka z Wrocławia - Witkacy - Przymus świadomego Istnienia

Reportaże Partnerzy DOKIS

Spektakl kierowany do widzów poszukujących w swoim życiu czegoś więcej niż zaspokajanie potrzeb materialnych. Opowiadać będzie o roli artysty w dwudziestoleciu między-wojennym.

Jaki wpływ wojna miała na delikatną psychikę człowieka?

Reżyser spektaklu chce wprowadzić widza w stan niepokoju, snu który zmusi go do zastanowienia się nad istotą ducha, jego wartością i celowością istnienia człowieka w świecie ogarniętym społeczną mechanizacją i zależnościami wynikającymi z kondycji podstawowej jednostki jaką jest rodzina. Jednostka ta, która z założenia powinna dawać rodzącej się osobowości poczucie bezpieczeństwa, wolność, akceptacje i możliwość rozwoju duchowego często pod wpływem otaczającej rzeczywistości wypacza podstawowe idee narzucając tym samym jednostce przymus stania się tworem zasłoniętym wieloma maskami, nie w pełni człowiekiem, duchowym kaleką.

Inne w tych kategoriach: