BMK 2017 - Oleśnica - Kulturalna Oleśnica - finał projektu

BMK / Edukacja kulturalna

Kulturalna Oleśnica- pod taką nazwą młodzież gimnazjalna i licealna realizowała projekt BMK 2017. Podsumowaniem była wystawa prac, zorganizowana 27 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnicy. Prace, które widniały na sztalugach przedstawiały fotografie Oleśnicy i okolic wykonane podczas warsztatów oraz spotkań.

Inne w tych kategoriach: