Najlepsze Dyplomy ASP 2015 - Sebastian Łubiński

Wywiady Ze studia Wrocławskie uczelnie artystyczne

MY’15 - Najlepsze Dyplomy ASP we Wrocławiu
wystawa najlepszych dyplomantów wszystkich wydziałów.

23 październik - 29 listopad 2015 r.

Prezentacja najlepszych dyplomów to wydarzenie, które od 2004 roku łączy wspólny wysiłek Akademii Sztuk Pięknych i BWA Wrocław w przedstawieniu najnowszej wrocławskiej sztuki współczesnej. Wystawa w 2015 roku jest dwunastą w historii prezentacją i drugą po radykalnej zmianie formuły. Do niedawna wszystkie cztery galerie BWA Wrocław co roku prezentowały dyplomy wszystkich absolwentów (...)W galerii Awangarda zostaną pokazane najlepsze projekty, które przemieniły studentów w absolwentów wrocławskiej uczelni. Z każdego kierunku zostanie pokazany najlepszy dyplom. Tegoroczna edycja, podobnie jak ubiegłoroczna ma charakter bardziej elitarny. Z ponad setki przystępujących do obron wyłoniono jedynie 42 najlepszych, a spośród nich jedynie 13 zostało wyróżnionych do udziału w wystawie. To spośród nich wyłonieni zostaną laureaci nagrody finansowej fundowanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Inne w tych kategoriach: