TIFF Festival 2015

Ze studia Zwiastuny / Zapowiedzi Festiwale

TIFF Festival powstał w 2011 roku jako Trochę Inny Festiwal Fotografii. Jego powołanie do życia było zarówno nawiązaniem do bogatej tradycji wrocławskiej twórczości fotograficznej, jak i dążeniem do stworzenia wydarzenia kulturalnego, wykraczającego poza utarte schematy prezentowania fotografii.

Festiwal z roku na rok ewoluuje, zmieniając swoją formułę, zgodnie z tematyką przypisaną do kolejnych edycji. Zmodyfikowana również została dotychczasową nazwę: z Trochę Innego Festiwalu Fotografii na TIFF Festival. Ta ostatnia zmiana wynikła z chęci uproszczenia nazwy i ułatwienia jej rozpoznawalności dla coraz szerszego grona naszych gości, w tym zagranicznych.

Inne w tych kategoriach: