Wrocławski Teatr Lalek-zapowiedź nowego sezonu 2018/2019

Reportaże Wywiady Partnerzy DOKIS

Sezon 2018/2019 to dla Wrocławskiego Teatru Lalek czas otwarcia na nowe kierunki działania i cele – nowe, ale spójne i zgodne z dotychczasową linią programową. Rozpoczynamy go inauguracją dwóch długoletnich programów: WTL CHILD-FREE, naszej nowej sceny dla dorosłych, oraz PRACOWNI PEDAGOGIKI TEATRU -1. W ramach WTL CHILD-FREE w każdym sezonie planujemy wystawiać przynajmniej jedną nową premierę, zapraszając do współpracy zespoły twórców złożone z artystów WTL oraz czołowych dramaturgów i reżyserów z Polski i zagranicy. PRACOWNIA PEDAGOGIKI TEATRU -1, działająca w nowej, specjalnie zaadaptowanej przestrzeni, obejmuje kilka cykli warsztatowych, których wspólnym celem jest zbliżenie teatru do widzów i likwidacja barier, które go od nich dzielą.

Inne w tych kategoriach: