Festiwal Teatru Nie-Złego w Legnicy

organizator: Fundacja Teatr Nie-Taki, Teatr Modrzejewskiej w Legnicy 
typ festiwalu: Teatralny 
miesiąc rozpoczęcia: czerwiec 
miejscowość: Legnica 

Festiwal Teatru Nie-Złego

Rodzaj wydarzenia: teatralne
Data: w 2012 r. 2-3.06.2012, 15-16.09.2012, 17-18.11.2012
Miejsce: Legnica, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej (Scena Gadzickiego, Scena na Nowym Świecie)

Ideą Festiwalu Teatru Nie-Złego jest prezentowanie teatrów dobranych wedle kryterium oryginalności artystycznej, poszanowania teatralnego kunsztu, różnorodności języka przekazu i wymykania się obowiązującym modom. Festiwal ma stać się opozycją dla dużych imprez teatralnych w kraju i upominać się o ambitny teatr, zepchnięty na margines dyskursu teatralnego. Jednocześnie jest to wydarzenie kulturalne niezbędne dla Legnicy – miasta monoteatralnego – i pozwala mieszkańcom na zapoznanie się z wybitnymi artystami sztuki teatru oraz z różnorodnością estetyk, jaka w obrębie tej sztuki jest możliwa.

Organizatorzy: 
— Fundacja Teatr Nie-Taki 
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
strona: www. Teatr-nie-taki.pl

— Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
Rynek 39, 59-220 Legnica
strona: www. teatr.legnica.pl

Koordynatorzy:
- Katarzyna Knychalska (Dyrektor artystyczna)
- Jacek Głomb (Dyrektor logistyczny).