Zespół "Żarki"

Członkowie zespołu kultywują tradycje swoich przodków śpiewając pieśni przekazane przez babcie. Obok podtrzymywania tradycji zespół posiada bogaty repertuar, na który składają się współczesn

Zespół uczestniczy w imprezach muzycznych w gminie, powiecie, województwie i innych regionach kraju. Czterokrotne brał udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, zdobywając raz pierwszą nagrodę i trzy razy trzecią nagrodę.
 
Członkowie zespołu kultywują tradycje swoich przodków śpiewając pieśni przekazane przez babcie, prezentując produkty spożywcze sporządzone wg przepisów sprzed wielu lat, na konkursach potraw wigilijnych, wielkanocnych i innych, za co zdobywają czołowe miejsca.
 
Obok podtrzymywania tradycji zespół posiada bogaty repertuar, na który składają się współczesne piosenki ludowe, biesiadne oraz własnej twórczości. W tej dziedzinie, w 2012 roku zespół został laureatem zimowej edycji Listy Przebojów Ludowych Radia Wrocław i nagrał płytę, na której jest 21 piosenek z jego repertuaru.
 
Zespół współpracuje z niemieckimi grupami ludowymi z Gerlitz i Deszka, są to wspólne spotkania i odwiedziny połączone z prezentacją swoich potraw i pieśni. 
 
Zespół „Żarki” współpracuje z Radą Sołecką w swojej miejscowości, czynnie uczestniczy 
w życiu lokalnej społeczności, śpiewając pieśni religijne w miejscowym kościele, organizuje spotkania integracyjne z okazji świat, rocznic itp. Za swoją pracę i podtrzymywanie tradycji w 2010 roku otrzymał medal „Zasłużony dla miasta i gminy Pieńsk”, przyznany przez Radę Miejską w Pieńsku.