Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”

Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” jest folklorystyczną wizytówką Wałbrzycha. Repertuar koncertowy Zespołu budowany jest w oparciu o bogactwo narodowych i regionalnych tańców, pieśni, przyśpiewek i obyczajów.

Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” powstał w roku 1955 przy Technikum Budowy Maszyn Górniczych. Jego historię kształtowało wielu wspaniałych pedagogów i ponad 5000 pasjonatów folkloru. Od lutego 2008 roku ZPiT „Wałbrzych” funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury Gminy Wałbrzych.
 
W różnych grupach wiekowych tańczy i śpiewa w nim blisko 120 osób. Są to dzieci, młodzież i studenci wałbrzyskich szkół i uczelni.
 
Repertuar Zespołu, a w nim ciekawe opracowania choreograficzne, muzyczne i urzekające pieśni mogła podziwiać publiczność wielu krajów Europy, Azji Ameryki Północnej i Południowej
 
Od 1992 roku Zespół jest aktywnym członkiem Polskiej Sekcji CIOFF (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej) - jednym z 6 obecnych na Dolnym Śląsku.
 
Dzięki wysokim ocenom Rady Ekspertów Ministerstwa Kultury, był wielokrotnie rekomendowany do wzięcia udziału w prestiżowych imprezach krajowych i zagranicznych. Za wysoki poziom artystyczny, znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu kultury polskiej i  rozwijanie artystycznych uzdolnień dzieci i młodzieży został nagrodzony przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, a w roku 1998 Rada Miasta nadała Zespołowi za promocję miasta w świecie tytuł „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”.
 
W 2009 roku otrzymał prestiżowe wyróżnienie – „Dolnośląski Klucz Sukcesu” – dla najlepszej instytucji kultury lub inicjatywy kulturalnej za 2008 rok.