Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich "Pojana"

Fot.: Maciej Borowski / Agencja DOKIS.PL

Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich "Pojana" jest jednym z najstarszych zespołów folklorystycznych w Polsce kultywującym tradycje muzyki i tańca Górali Czadeckich.

Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich "Pojana" powstał w 1958 r. dzięki ogromnej potrzebie Polaków zamieszkałych niegdyś na Bukowinie, którzy po dwustuletnim pobycie na obczyźnie powrócili do Ojczyzny.

Pomysłodawcą, założycielem i pierwszym kierownikiem zespołu był Jerzy Swarcan, jego następcą przez wiele lat był Maksymilian Juraszek, od 2008 r. kierownikiem zespołu jest Bożena Żygadło. Instruktorem muzycznym jest Eugeniusz Chałada. Akompaniament to skrzypce - Emilia Juraszek, kontrabas - Jerzy Juraszek i akordeon Eugeniusz Chałada.

Podstawę repertuaru ZPiT "Pojana" stanowią "Tajdany", autentyczne piosenki góralskie, opowiadające o ciężkiej pracy, tęsknocie, miłości, a także zawierające tematykę zalotną i żartobliwą wykonywane w językach rumuńskim, słowackim, czeskim i ukraińskim. Integralną częścią repertuaru są żywiołowe, pełne ekspresji tańce ludowe.

Zespół "Pojana" często prezentuje się scenicznie na ogólnopolskich festiwalach oraz przeglądach folklorystycznych, występuje również na uroczystościach dożynkowych i okolicznościowych. Od dwudziestu czterech lat Zespół "Pojana" uczestniczy w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym "Bukowińskie Spotkania" odbywającym się w Rumunii, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie.

Czteropokoleniowy Zespół "Pojana" działający pod patronatem Urzędu Gminy Dzierżoniów przez pięćdziesiąt pięć lat sławi kulturę Górali Czadeckich. Jest laureatem licznych konkursów i przeglądów folklorystycznych. Najważniejszym osiągnięciem jest Nagroda im. Oskara Kolberga, Dyplom Ministra Kultury, Nominacja Dolnośląskiego Klucza Sukcesu i Nagroda Główna Festiwalu "Znaki Tożsamości".  [źrodło: UG Dzieżoniów]

Fot.: Maciej Borowski / Agencja DOKIS.PL