Zespół Ludowy "Strzeszowianki"

Strzeszowianki

Zespół ludowy Strzeszowianki powstał w 1997 roku z inicjatywy sołtysa Strzeszowa Bronisława Stawińskiego oraz kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich. Grupę współtworzy dwanaście śpiewaczek, w tym Stanisława

W swoim bogatym repertuarze zespół posiada przyśpiewki ludowe, pieśni biesiadne. patriotyczne i religijne. Zespół aktywnie działa na terenie Gminy Wisznia Mała uświetniając swoimi występami lokalne uroczystości: jarmarki wielkanocne, uroczystości patriotyczne, dożynki i festyny okolicznościowe.

Dwukrotnie wystąpił także w wiedeńskim Kahlenberg w 329 i 330 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Utwory Strzeszowianek pojawiają sie na Liście Przebojów Ludowych Polskiego Radia Wrocław. Zespół działa przy Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej.