Zespół "Gajkowianie"

Fot.: Maciej Borowski / Agencja DOKIS.PL

Repertuar zespołu Zespół " Gajkowianie" to piosenki ludowe, które opowiadają o życiu na wsi dawniej i dziś, na razie z regionu rzeszowskiego, ale zespół planuje stworzyć program na kanwie ludowych piosenek góralskich.

Zespół " Gajkowianie" powstał w lutym 2012 roku, a wiec bardzo niedawno, a  tworzą go
w większości członkowie istniejącego na terenie gminy Czernica sprzed 25 laty zespołu pieśni
i tańca "'Bajkał".

Jest to  zespól wielopokoleniowy i to w dosłownym tego słowa znaczeniu, gdyż w zespole występują prawie całe rodziny i tak śpiewają babcie ich córki i wnuczki oraz pary małżeńskie, można powiedzieć "muzykująca rodzina".

Zespół składa się z  17 osób: 11 pań i 6 panów.

Repertuar zespołu to piosenki ludowe, które opowiadają o życiu na wsi dawniej i dziś, na razie z regionu rzeszowskiego, ale zespół planuje stworzyć program na kanwie ludowych piosenek góralskich. Zespół śpiewa też piosenki okazjonalne – związane z okresem lub świętem w ramach, którego organizowane są w Gajkowie „Śpiewające spotkania”, na których mieszkańcy miejscowości wspólnie śpiewają różne popularne piosenki związane z danym świętem.

Choć zespół istnieje od niedawna, może sie pochwalić drobnymi osiągnięciami, a mianowicie w Pierwszym Przeglądzie Zespołów Ludowych "Biskupicki Złoty Kłos", organizowanym w Biskupicach Oławskich w czerwcu tego roku zdobył 2 miejsce. Wystąpił również na dożynkach powiatowych w Sulistrowicach 25.08.2013 r. jak również na imprezach i festynach organizowanych na terenie gminy.

Fot.: Maciej Borowski / Agencja DOKIS.PL