Zespół Folklorystyczny "Koniczynki" z Miłoradzic

Grupa prezentuje kilkadziesiąt pozycji repertuarowych, a także składanki programowe: dolnośląskie, wielkopolskie, rzeszowskie, kieleckie i pieśni obrzędowe.

„KONICZYNKI” - Zespół Folklorystyczny z  Miłoradzic działa od 1983 r. pod patronatem GOK w Raszówce. Aranżacją muzyczną nieprzerwanie przez 30 lat zajmuje się Pan Franciszek Zjawin, kierownikiem organizacyjnym jest Pani Krystyna Klimowicz, a od 2009 r. funkcję choreografa i kierownika artystycznego sprawuje Krzysztof Kobylak (wcześniej - choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Kyczera oraz Zespołu Pieśni i Tańca Legnica, 35 lat związany z Zespołem Pieśni i Tańca Mazowsze).

W swej wieloletniej działalności zespół prezentował bogaty program nie tylko w gminie
i województwie, ale także m.in. w: Częstochowie, Krakowie, Krzeszowicach. Dwukrotnie występował na ogólnopolskich prezentacjach ARS (amatorski ruch seniorów) w Bydgoszczy.

Grupa prezentuje kilkadziesiąt pozycji repertuarowych, a także składanki programowe: dolnośląskie, wielkopolskie, rzeszowskie, kieleckie i pieśni obrzędowe, jak również polskie tańce narodowe i ludowe (polonez, kujawiak, krakowiak), tańce lubelskie, dolnego śląska (kozira, jedliniok, polka wróbel i górnego śląska (trojak).

Obecnie zespół liczy 15 osób.

Kapela zespołu wyposażona jest w instrumenty muzyczne: akordeon, skrzypce, kontrabas.