Schola Gregoriana Silesiensis

Schola Gregoriana Silesiensis założona została we Wrocławiu przez Roberta Pożarskiego w styczniu 2000 roku z inicjatywy Jana Andrzeja Dąbrowskiego. Od września 2000 r. do lipca 2002 r. działała przy Ośrodku Kultury i Sztuki we Wrocławiu. 

Schola Gregoriana Silesiensis założona została we Wrocławiu przez Roberta Pożarskiego w styczniu 2000 roku z inicjatywy Jana Andrzeja Dąbrowskiego. Od września 2000 r. do lipca 2002 r. działała przy Ośrodku Kultury i Sztuki we Wrocławiu. W kwietniu 2002 r. członkowie i sympatycy Scholi powołali do życia Stowarzyszenie "Schola Gregoriana Silesiensis". Partnerem instytucjonalnym Stowarzyszenia jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Stowarzyszenie korzysta także ze wsparcia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W założeniach programowych zespołu znajduje się działalność liturgiczno-koncertowa związana z odkrywaniem najstarszych źródeł muzyki kościelnej i tradycyjnej, szczególnie z terenu Dolnego Śląska. Schola Gregoriana Silesiensis od 2001 roku ściśle współpracuje ze Scholą Teatru Węgajty, wraz z którą bierze udział w przedstawieniach dramatów liturgicznych Ludus Danielis, Ludus Passionis, Ludus Paschalis i Ordo Stellae, a także spektaklu Miracula sancti Nicolai. Schola ma we własnym repertuarze także dramat liturgiczny Mandatum – Cena Domini zaprezentowany po raz pierwszy podczas festiwalu Voix et Route Romane w Alzacji w październiku 2004 r. Od 2002 roku pełni funkcję scholi festiwalowej podczas międzynarodowego festiwalu muzyki dawnej Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu. Od 2003 roku realizuje cykliczny projekt kulturalny Zanurzeni w Tradycji w ramach mecenatu Samorządu Wrocławia wspierany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2004 roku ukazała się płyta In agenda defunctorum – Missa Requiem Johannessa Ockeghema nagrana wspólnie z zespołem Bornus Consort. W 2005 roku przeprowadziła międzynarodowy festiwal muzyczny Trzy Tradycje. Na jesień 2008 roku planowane jest nagranie oficjum rymowanego o św. Jadwidze Śląskiej – Fulget in orbe dies. Zespół wykonuje liczne koncerty chorału gregoriańskiego i muzyki tradycyjnej na zaproszenie takich instytucji, jak: Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”, Festiwal „Wielki Tydzień u Franciszkanów” w Poznaniu, Filharmonia Jeleniogórska, Filharmonia Lubelska, Filharmonia Łódzka, Towarzystwo Muzyczne im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Schola Gregoriana Silesiensis współpracuje z wieloma artystami i zespołami muzycznymi m.in.: Harmonologia p/k Jana Tomasza Adamusa, Grupul Psaltic Stavropoleos z Bukaresztu p/k o. Gabriela Oprei, Chór Chłopięcy Archikatedry Wrocławskiej Pueri Cantores Wratislavienses, Mikroklimat p/k Stanisława Szczycińskiego, Muzykanci p/k Jacka Hałasa, Jarzębina p/k Ireny Krawiec, Pogranicze p/k Józefa Murawskiego.

Robert Pożarski w roli Króla Baltazara, Ludus Danielis