Poloneziaki - Zespół Pieśni i Tańca

Nadrzędnym celem przyświecającym powołaniu zespołu "Poloneziaki" była chęć kultywowania polskich tradycji ludowych i narodowych. By pokazać szersze spektrum twórczości artystycznej, zespół tworzy także w 

Zespół Pieśni i Tańca „Poloneziaki” powstał we wrześniu 2001 r. Nadrzędnym celem przyświecającym powołaniu zespołu "Poloneziaki" była chęć kultywowania polskich tradycji ludowych i narodowych. Ale, by pokazać dzieciom i młodzieży szersze spektrum twórczości artystycznej, nie tylko ludowej, zespół realizuje również projekty wpisujące się w nurt twórczości współczesnej.

W 2006 roku obie grupy uczestniczyły w realizacji unijnego projektu w ramach Programu INTERREG III A Czechy-Polska, który nazywał się „Polsko-Czeskie Artystyczne Spotkania Młodzieży”. Owocem współpracy z młodzieżą czeską było opracowanie widowiska dla dzieci „Bajkowe podróże Rumcajsa”, które prezentowane było w Polsce i w Czechach.

Dobra praca z dziećmi i młodzieżą w środowisku lokalnym zaowocowała zainteresowaniem pozalekcyjnym kształceniem dzieci w „Poloneziakach”. W 2007 r. zawiązano trzecią grupę, składającą się z dzieci w wieku 6-8 lat i nadano jej nazwę „Całkiem Małe Poloneziaki”


W tym roku najstarsza grupa „Poloneziaków” zakończyła swoją działalność w związku z ukończeniem przez znaczną część członków Zespołu edukacji w szkołach średnich i podjęciem dalszej edukacji na uczelniach w różnych miastach Polski. Z tej okazji w dniu 18 czerwca odbył się koncert zatytułowany „Poloneziaki – zmiana pokoleń”, podczas którego najstarsza grupa przekazała godności i dorobek artystyczny młodszej grupie w celu kontynuacji.

Przez 8 lat swej działalności najstarsza grupa Zespołu odbyła 1280 godzin prób, opracowała 32 utwory, wystąpiła 110 razy, przejechała 36 tys. km. Programy prezentowane były w dużych i małych miejscowościach w kraju i zagranicą. „Poloneziaki występowali na Ukrainie, we Francji, w Niemczech, Hiszpanii, Grecji, Czechach, Bułgarii, Holandii.

Konkursowo Zespół występował jedynie podczas kolejnych edycji Międzynarodowego Przeglądu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych w Polanicy Zdroju. Za swe prezentacje w 2003r. i w 2006r. otrzymał wyróżnienie, w 2004r. II nagrodę, a w 2008r. nagrodę Grand Prix ufundowaną przez Wicepremiera Waldemara Pawlaka

Ambicją Zespołu na najbliższy okres jest przystąpienie do Sekcji Polskiej Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Art. Traditionnels (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej). W tym celu Zespół nawiązał współpracę z wybitnymi regionalistami, której celem jest opracowanie kompozycji taneczno-wokalnych zgodnych z kanonem, pozwalających Zespołowi na udział w festiwalach sztuki ludowej w kraju i za granicą, jak to mawiają opiekunowie Zespołu „na pociechę rodzicom i ojczyźnie”.

Od początku swego istnienia Zespół „Poloneziaki” prowadzony jest przez Spółdzielcze Centrum Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, a od 2006 roku również przez Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna, które skutecznie pozyskuje kadry i finanse na jego rozwój.

OPRACOWANE PROGRAMY: 

- krakowski: Na krakowskim rynku

- łowicki: Jedzie, jedzie pan Zelman

- dolnośląski: Śtyry mile za Bielawą

- narodowy: Moja ojczyzna, moja tradycja

- współczesne: Europa śpiewa i tańczy (taneczne i wokalne standardy europejskie), Tych lat nie odda nikt (utwory z lat 70. i 80. XX w.), Powróćmy jak za dawnych lat (utwory z dwudziestolecia międzywojennego).