Miejski Chór Mieszany "Lutnia"

Miejski Chór Mieszany "Lutnia"

Miejski Chór Mieszany "Lutnia" swą działalność rozpoczął w roku 1955 i od tamtego czasu  cieszy się uznaniem nie tylko polskiej publiczności.

Miejski Chór Mieszany "LUTNIA" jako samodzielny zespół artystyczny wyłonił się w roku 1955 z sekcji śpiewaczej działającej przy Zespole Pieśni i Tańca "Cepelia" w Powiatowym Domu Kultury w Kłodzku. Pierwszym kierownikiem i dyrygentem Chóru był prof. Józef Kierasiński, który prowadził zespół przez 20 lat. Był to okres dynamicznego rozwoju artystycznego zespołu. W tym czasie chór prezentował swoje umiejętności na licznych festiwalach i konkursach w kraju i za granicą, koncertując m.in. w ówczesnej Czechosłowacji i NRD. O poziomie artystycznym Chóru świadczy fakt, że w 1965 r. zdobył on "ZŁOTY LAUR" XX-lecia PRL na Ogólnopolskim Konkursie Chórów w Poznaniu. Po śmierci prof. Józefa Kierasińskiego, kierownictwo artystyczne Chóru obejmuje na krótko Marek Knopiński, a po nim Wacława Wiśniewska, która prowadzi chór do roku 1978. Następnie w tym samym roku, dyrygentem Chóru zostaje  Stanisław Dąbrowski, który prowadzi Chór przez 22 lata - do obchodów 45-lecia.

"LUTNIA" w swej historii miała okresy świetności, ale i pewne niepowodzenia. Po 15-letniej pracy przy Powiatowym Domu Kultury w Kłodzku, kierownictwo tej placówki rezygnuje z dalszej współpracy z Chórem. Po wielkich staraniach, zespół znajduje nowego mecenasa -Dom Kultury "KOLEJARZ" w Kłodzku. Niestety rezygnacja dyrygentki Wacławy Wiśniewskiej z prowadzenia chóru, spowodowała wycofanie się dyrekcji Domu Kultury "KOLEJARZ" z dalszej opieki nad zespołem. Brak stałej siedziby i prób przyczyniły się do odejścia z zespołu znacznej części chórzystów. Zostali najbardziej zaangażowani, a próby zespołu odbywały się w mieszkaniach prywatnych. Sytuacja ta trwała do 1978 r. gdy Chórem zaopiekował się Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, przy którym Chór działał przez 3 lata.

W roku 1981 "LUTNIA" zyskuje rangę chóru miejskiego i przyjmuje nazwę Miejski Chór Mieszany "LUTNIA" przy Kłodzkim Ośrodku Kultury w Kłodzku, obecnie KCKSiR. Dyrekcja KOK rozumiejąc potrzeby i specyfikę pracy zespołu, stworzyła Chórowi przyzwoite warunki pracy - dwie sale do prób, stosowny instrument oraz wyposażenie biblioteczne. W historii Chóru następuję moment zwrotny. Zespół coraz wyraźniej zaznacza się na mapie kulturalnej naszego regionu. Zdobywa miejsce w "Złotej dziesiątce" na Ogólnopolskim Festiwalu Amatorskich Zespołów Służby Zdrowia (1981 r.). Koncertuje we Wrocławiu i Wałbrzychu, bierze udział w koncertach towarzyszących międzynarodowym zjazdom esperantystów w Międzygórzu oraz we wszystkich ważniejszych uroczystościach miasta. W 1983 r. Chór pierwszy raz wyjeżdża na tournee do Francji. W następnych latach koncertuje w Czechosłowacji z okazji Dni Kultury Polskiej, a po przemianach w Czechach z okazji Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, zyskując wielkie uznanie za kunszt wykonawczy i artystyczny. W tym czasie Chór współpracował z chórami czeskimi "SMETANA" i "NICOLAUS KANTOREI", z zespołem "SHANTA CHOR" z Niemiec, oraz z Filharmonią Sudecką.
Kolejne ważne daty w historii Chóru to rok 1996, w tym czasie zostaje nawiązana współpraca z Chórem Św. Jadwigi z Montigny en Ostrevent z Francji, gdzie Chór udaje się na kolejne tournee. Rok 1997 to rewizyta w Polsce francuskiego Chóru oraz podpisanie umowy o wzajemnej współpracy. Na podstawie tej umowy, wiosną 2000r. "LUTNIA" odbywa kolejne tournee po Francji, gdzie we współpracy z Chórem Św. Jadwigi, orkiestrą i trzema innymi francuskimi chórami, daje trzy koncerty "Glorii" Vivaldiego z okazji Milenium. Jesienią 2000 r. Chór obchodzi 45-lecie swojej pracy. Następuje pożegnanie dyrygenta Stanisława Dąbrowskiego. Nowym dyrygentem zostaje wieloletni chórzysta, ceniony nauczyciel Szkoły Muzycznej w Kłodzku Witold Juran, który sprawuję tę funkcję do dzisiaj. W latach 2000 do 2005 Chór daje liczne koncerty, między innymi: na Jasnej Górze, w Licheniu, na Górze Św. Anny i na Krzeptówkach w Zakopanem. Następuje rewizyta Chóru z Francji i wielkie muzyczne święto w Kłodzku, kiedy to cztery zaprzyjaźnione chóry - "LUTNIA", "MAKROTUMIA", "CONCERTO GLACENSIS" i "ŚW.JADWIGI" wykonywały wspólnie z francuską orkiestrą "GLORIĘ" Vivaldiego. Ostatnie 5 lat działania Chóru to ciągle wielka muzyczna aktywność zespołu. Liczne koncerty i wyjazdy. Chór zajmuje 1 miejsce na I Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnych w Sulistrowicach w 2005 r. Na II Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Sakralnej "Vox Domini" w 2008 r. Chór zajmuje 3 miejsce. Zostaje wyróżniony w kategorii chórów mieszanych na I Dolnośląskim Festiwalu Chórów "Silesia Cantat" w Głogowie w 2006 r. Z powodzeniem bierze udział w 3. Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Sakralnej "Vox Domini" w Prusicach w 2008r., a także w 5. Przeglądzie Chórów Pogranicza w ramach 16. Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Pieszycach w 2005 r. W 2008 r. bierze udział w Przeglądzie Pieśni Maryjnych pod nazwą Kłodzkie Śpiewanie Majowe. W ciągu ostatnich pięciu lat działalności Chór uświetnia swoim śpiewem liczne uroczystości państwowe, miejskie i kościelne na terenie Kotliny Kłodzkiej  i poza nią.
W swoim dorobku Chór ma niezliczoną ilość pozycji. Składają się nań: pieśni ludowe i klasyczne, pieśni średniowieczne, romantyczne, współczesne, pieśni sakralne w tym kolędy. Pieśni w różnych językach: polskim, rosyjskim, czeskim, niemieckim, angielskim, francuskim, esperanto, afrykańskim i po łacinie. Wszystko to daje duże możliwości zespołowi.

Chór "LUTNIA" w swojej 55-letniej działalności został uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami: Medalem za zasługi dla województwa wałbrzyskiego, Medalem za zasługi dla miasta Kłodzka, Pucharem Wojewody Wałbrzyskiego, Pucharem Polskiego Związku Esperanto, Pucharem Towarzystwa Przyjaźni Polsko Francuskiej, Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki, Dyplomem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz szeregiem odznaczeń i nagród indywidualnych. W swojej 55-letniej działalności Chór dał około 800 koncertów. Działalność Chóru została opisana w dwóch pracach dyplomowych, opracowanych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W ciągu 55 lat istnienia zmieniali się dyrygenci, instytucje patronujące, zmieniali się członkowie. Jedni zmarli, inni odeszli w wyniku osobistych planów życiowych. Przybyli nowi miłośnicy śpiewu. Najstarszą, cenioną i nadal czynną chórzystką ,jest  Zofia Basaraba, która śpiewa nieprzerwanie od 1959 r. Następną w kolejności jest Teresa Matyjaszek. Obie panie są przykładem na to, jak można związać całe swoje życie z pieśnią. Chór 'LUTNIA" stanowi integralną część kultury Kłodzka i regionu, przyczyniając się do jej stałego wzbogacania, ciągle udoskonalanymi i rozwijanymi formami pracy.

26 października 2013 r. Wrocławskie Stowarzyszenie Chórów i Orkiestr wręczyło chórzystom "LUTNI" złote, srebrne i brązowe odznaki.