Kapela "Marciny"

Kapela Marciny

Kapela Marciny powstała w 1978 roku w Marcinowie, nieopodal Trzebnicy, w woj. dolnośląskim. Założycielem i kierownikiem kapeli jest Marian Kowalski.

Powstała w 1978 r. we wsi Marcinowo niedaleko Trzebnicy w województwie dolnośląskim. Założycielem i kierownikiem kapeli jest Marian Kowalski. W 1983 roku do zespołu męskiego dołączyły żony, tworząc kwartet śpiewaczy. W skład kapeli wchodzą następujące rodziny: Aleksandra i Marian Kowalscy, Kowalski Tomasz, Kowalski Miłosz, Kowalska Monika, Kowalski Natan, Grech Czesława Frąnckowiak Teodor, Debera Ireneusz, Zgódka Krystyna. W większości członkowie zespołu osiedlili się we wsi Marcinowo po 1945 roku, pochodzą z różnych regionów Polski i są nosicielami odmiennych tradycji regionalnych. Osiedliwszy się na Dolnym Śląsku, zetknęli się z kulturą autochtonicznych grup etnicznych i Niemców oraz repatriantów, reemigrantów i osadników z Polski wschodniej. Wszyscy przywieźli ze sobą olbrzymi bagaż kulturowy, decydujący o własnej odrębności: mowę, pieśni, obrzędy i zwyczaje, wiedzę, odmienne normy życia społecznego i systemy wartości. W pieśniach, przyśpiewkach i tańcach, w składzie i brzmieniu instrumentów (skrzypce, basy, bęben, diabeł-muzykant, akordeon) oraz w kostiumach –zróżnicowanych strojach regionalnych znajdujemy motywy ludowej kultury i folkloru różnych grup etnograficznych: lubelskiego, kieleckiego, kurpiowskiego, łowickiego, także z Kresów Wschodnich (Polesia, Wołynia i Podola). Folklor z odmiennych regionów Polski przyswajają i przetwarzają na własne kompozycje melodyczne i tekstowe. Marian Kowalski sam opracowuje repertuar kapeli, jest autorem większości wykonywanych przez zespół utworów. Wybór tekstów pieśni i przyśpiewek z repertuaru kapeli "Marciny" autorstwa M. Kowalskiego, pt. "Serce jak studnia", opublikowany został w 1989 roku. Kapela ludowa "Marciny" wiele koncertuje w kraju i zagranicą. Jest szczególnie ceniona za wysoki poziom wykonawczy i artystyczny. Jej występy mają często charakter inscenizacji piosenek, zwyczajów i scen z życia wsi. Twórca Kapeli "Marciny" - Marian Kowalski jest aktywnym działaczem społecznym, regionalistą, szczególnie zaangażowanym w pracę na rzecz ochrony lokalnej kultury materialnej i duchowej. Jest założycielem prywatnego Muzeum Regionalnego, w którym eksponuje własną kolekcję etnograficzną, liczącą ok. 2500 eksponatów.