Kalina - Zespół Tańca Ludowego

Przez wiele lat zespół zbudował żywy i kolorowy program polskich tańców narodowych i regionalnych współpracując z najlepszymi w kraju choreografami, etnografami i muzykami regionalnymi.

Zespół Tańca Ludowego AWF "Kalina" powstał w 1983 roku na bazie studenckiego Zespołu Tanecznego, który działał najpierw w WSWF a później w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu od lat 50-tych. Już w 1955 roku zdobył on wyróżnienie na ogólnopolskim przeglądzie WSWF.

Obecnie zespół liczy prawie 50 osób i składa się głównie ze studentów Akademii Wychowania Fizycznego, ale nie tylko: jego członkami przez ostatnie 20 lat byli również studenci Uniwersytetu, Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Akademii Muzycznej, a także Akademii Ekonomicznej.

Przez wiele lat zespół budował żywy i kolorowy program polskich tańców narodowych i regionalnych współpracując z najlepszymi w kraju choreografami, etnografami i muzykami regionalnymi.

Zespół posiada w swym programie tańce narodowe oraz pieśni i tańce wielu różnych regionów Polski, takich jak:

  • krakowskie,
  • podegrodzkie,
  • żywieckie,
  • rozbarskie,
  • łowickie,
  • opoczynskie,
  • rzeszowskie.

Kalina posiada 8 oryginalnych kompletów kostiumów oraz kapelę ludową skladającą się z 8 osób.

Kalina uczestniczy również w działaniach i akcjach o skali ogólnopolskiej, jest bowiem członkiem Polskiego Akademickiego Stowarzyszenia Folklorystycznego, zrzeszającego akademickie zespoły z calej Polski, a także Polskiej Sekcji CIOFF - Miedzynarodowej Organizacji Festiwali Folklorystycznych.

W ramach akcji charytatywno-popularyzatorskiej co roku organizuje dla dzieci z ubogich rodzin i Domów Dziecka koncerty pod nazwą "Studenci-Dzieciom", którym patronuje Polskie Akademickie Stowarzyszenie Folklorystyczne i MENiS. W swej pracy zespół dba o pielegnowanie narodowego dziedzictwa kultury i wartości jakie niesie ze sobą polski folklor. Jest tez baza kształcenia instruktorów, którzy wykorzystują pózniej zdobytą wiedzę w swej pracy z młodzieżą w szkołach w różnych zakątkach naszego kraju.