Rok 2014 - rokiem Kolberga

2013-12-31  12:00

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że patronem nadchodzącego roku będzie Oskar Kolberg - wybitny badacz polskiej kultury ludowej. 

Organizację Biura Obchodów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski  powierzył Instytutowi Muzyki i Tańca. Do bogatego programu działań koncertowych, edukacyjnych, promocyjnych i wydawniczych należy m.in. uroczysta inauguracja Roku Kolberga w Przysusze (21 lutego 2014 r.)  i w Warszawie (24 lutego), stworzenie strony internetowej poświęconej folkloryście i uruchomienie interaktywnego przewodnika po Polsce Kolberga, digitalizacja i udostępnienie rękopisów Kolberga oraz wydanych tomów jego dzieł. Ponadto - renowacja nagrobku na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, powstanie Raportu o muzyce tradycyjnej i tańcu tradycyjnym oraz przygotowanie wystaw poświęconych Oskarowi Kolbergowi w kontekście historii i kultury XIX wieku.