Sympozjum naukowe "Profesor Jan Antoni Wichrowski in memoriam"

2018-11-12  13:02

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego zaprasza do udziału w sympozjum naukowym "Profesor Jan Antoni Wichrowski in memoriam", które odbędzie się 14 listopada 2018 r. w Sali Kameralnej AMKL.

źródło: AMKL

 

Program sympozjum:

Sala Kameralna
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II nr 2, I piętro

10.00
Otwarcie sympozjum
JM Rektor AMKL
prof. Grzegorz Kurzyński

10.10-10.40
Aleksandra Pijarowska
Sylwetka Jana Antoniego Wichrowskiego: życie, twórczość, działalność

10.40-11.10
Anna Granat-Janki
Styl Jana Antoniego Wichrowskiego – próba uchwycenia syndromu

11.10-11.40
Katarzyna Bartos
Kompozycje Jana Antoniego Wichrowskiego na skrzypce solo
oraz skrzypce i fortepian. Rekonesans

11.40-12.00 przerwa kawowa

12.00-12.30
Agata Chodorek
Związki słowno-muzyczne w pieśniach Jana Antoniego Wichrowskiego

12.30-13.00
Waldemar Sutryk
Warstwa wokalna „Kontrapunktów” Jana Antoniego Wichrowskiego

13.00-13.30
Tomasz Pstrokoński-Nawratil
Koncert skrzypcowy Jana Antoniego Wichrowskiego oczami wykonawcy

13.30-13.45 przerwa kawowa

13.45-15.30
Dyskusja poświęcona Profesorowi Janowi Antoniemu Wichrowskiemu
Mieczysław Gawroński, Anna Granat-Janki, Krystian Kiełb, Aleksandra Pijarowska, Marek Pijarowski, Anna Porzyc, Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Waldemar Sutryk, Jolanta Wichrowska, Grzegorz Wierzba, Leszek Wisłocki

 

Kierownictwo naukowe i organizacyjne
dr Aleksandra Pijarowska
Organizacja sympozjum
Biuro Promocji i Organizacji Imprez
Studio Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

 

 

 

14.11.2018 r., godz. 10.00-15.30
Sala Kameralna AMKL (bud. A, I piętro)
Wstęp wolny